Norges Bank

Norges Bank Memo

Digitale sentralbankpenger - tredje rapport fra arbeidsgruppen

Serie:
Norges Bank Memo
Nummer:
1/2021

Digitale sentralbankpenger (DSP) er allment tilgjengelige elektroniske penger utstedt av sentralbanken i den offisielle pengeenheten. DSP kan ta flere former og ha forskjellige egenskaper, avhengig av formål.

En arbeidsgruppe i Norges Bank har gjennomført en fase tre av en utredning om DSP. Arbeidet bygger på rapportene fra første fase (Norges Bank Memo 1/2018) og andre fase (Norges Bank Memo 2/2019). I 2020 utga arbeidsgruppen også en statusrapport (Norges Bank Memo 2/2020).

Norges Bank Memo gir analyse og bakgrunn for Norges Banks mandatutøvelse. 

ISSN 1894-0277 (online)

Publisert 22. april 2021 10:00
Publisert 22. april 2021 10:00