Norges Bank

Norges Bank Memo

Digitale sentralbankpenger

Serie:
Norges Bank Memo
Nummer:
2/2019

Digitale sentralbankpenger (DSP) er allment tilgjengelige elektroniske penger utstedt av sentralbanken i den offisielle pengeenheten. DSP kan ta flere former og ha forskjellige egenskaper, avhengig av formål.

En arbeidsgruppe i Norges Bank har gjennomført en fase to av en utredning om DSP. Arbeidet bygger på rapporten fra første fase, se Norges Bank Memo 1/2018.

Norges Bank Memo gir analyse og bakgrunn for Norges Banks mandatutøvelse. 

ISSN 1894-0277 (online)

Publisert 27. juni 2019 13:00
Publisert 27. juni 2019 13:00