Norges Bank

Norges Bank Memo

Digitale sentralbankpenger

Serie:
Norges Bank Memo
Nummer:
1/2018

Digitale sentralbankpenger (DSP) er allment tilgjengelige elektroniske penger utstedt av sentralbanken i den offisielle pengeenheten. DSP kan ta flere former og ha forskjellige egenskaper, avhengig av formål.

En arbeidsgruppe i Norges Bank har gjennomført en første fase av en utredning om DSP. Rapporten gir en oversikt over hvilke forhold arbeidsgruppen mener er relevante i en vurdering av om DSP bør innføres i Norge.

Norges Bank Memo gir analyse og bakgrunn for Norges Banks mandatutøvelse. 

ISSN 1894-0277 (online)

Publisert 18. mai 2018 13:00
Publisert 18. mai 2018 13:00