Norges Bank

Finansiell stabilitet 1. halvår 2024

Rapport

Vurdering av finansiell stabilitet

Utsiktene for finansiell stabilitet er ikke vesentlig endret siden forrige rapport i november. Det norske finansielle systemet er robust, men det er fortsatt usikkerhet knyttet til utviklingen i økonomien og markedene. Det er viktig at motstandskraften i det finansielle systemet opprettholdes, slik at sårbarheter ikke forsterker et økonomisk tilbakeslag.

Les vurderingen

Kort fortalt

  • De fleste har så langt klart å betjene gjelden, men usikkerheten vedvarer

  • Bankene er solide og tåler store uttak av innskudd

  • Klimaomstilling kan påføre bankene tap

Rapporten - kort fortalt

Risiko, sårbarhet og motstandskraft

Kapittel 1

De fleste har så langt klart å betjene gjelden i møte med økte renter og høy prisvekst. Samtidig er det stor usikkerhet om utviklingen i økonomien og markedene fremover, ikke minst på grunn av vedvarende geopolitisk uro. Mange husholdninger har mye gjeld, og de er sårbare dersom det skulle komme et økonomisk tilbakeslag.

Les kapittel 1

Inntjeningen og soliditeten til bankene

Kapittel 2

Høy inntjening, effektiv drift og solide buffere gjør at bankene har god motstandskraft. Vår stresstest viser at bankene kan fortsette å låne ut selv om tapene skulle øke mye på grunn av et økonomisk tilbakeslag. Uendrede krav til bankenes kapitalbuffere bidrar til å bevare motstandskraften.

Les kapittel 2

Likviditet og finansiering

Kapittel 3

Tillit er grunnlaget for stabile innskudd i bankene. Vi har gjort en stresstest der tilliten blir satt på prøve som følge av et cyberangrep. Testen viser at norske banker tåler at kundene gjør store uttak etter en slik hendelse. God beredskap bidrar til å styrke tåleevnen.

Les kapittel 3
Serie:
Finansiell stabilitet rapport
Nummer:
1/2024
Publisert:
8. mai 2024 10:00