Norges Bank

Finansiell stabilitet rapport

Finansiell stabilitet 2021: sårbarhet og risiko

Les rapporten her

Den årlige rapporten Finansiell stabilitet kommuniserer Norges Banks vurderinger av utsiktene for finansiell stabilitet. Rapporten drøfter sykliske og strukturelle utviklingstrekk i banker og andre finansforetak, finansmarkedene og norsk økonomi som har betydning for sårbarhet og risiko i det finansielle systemet. Rapporten peker også på tiltak som kan bidra til finansiell stabilitet.

ISSN 1502-2765 (trykt utg.). ISSN 1503-884X (online).

Forsidebilde av publikasjonen Finansiell stabilitet 2021: sårbarhet og risiko
Publisert 9. november 2021 10:00
Publisert 9. november 2021 10:00