Norges Bank

Pressemelding

Normalisering av likviditetsstyringen etter koronakrisen

For å sikre gjennomslag for styringsrenten og bidra til velfungerende markeder etter koronautbruddet gjennomførte Norges Bank en rekke tiltak fra mars 2020. I dag forfaller det siste av de ekstraordinære F-lånene som ble gitt i denne forbindelse.

2,31 milliarder kroner, som ble lånt ut 26. august 2020, betales i dag tilbake til Norges Bank. I løpet av 2020 lånte bankene på det meste nesten 200 milliarder kroner i form av ekstraordinære F-lån fra Norges Bank. Krisetiltakene fikk følger for nivået på bankenes innskudd i Norges Bank og gjennomføringen av likviditetsstyringen.

I likviditetsstyringen sikter Norges Bank mot å holde nivået på likviditeten, bankenes ubundne innskudd i sentralbanken, på rundt 35 milliarder kroner ved hjelp av F-lån og F-innskudd. I perioden med utestående ekstraordinære F-lån trakk Norges Bank inn overskuddslikviditet med F-innskudd med én dags løpetid for at bankene skulle disponere likviditeten fra de ekstraordinære F-lånene på daglig basis.

Fra i dag vil Norges Bank gå tilbake til ordinær likviditetsstyring og gjennomføring av F-innskudd. Det medfører at overskuddslikviditet fremover vil trekkes inn i F-innskudd med løpetid som følger av prognosen for strukturell likviditet.

Med dagens forfall vil Norges Banks likviditetsstyringssystem være tilbake til normalen når de midlertidige endringene i Retningslinjer for sikkerhetsstillelse for lån i Norges Bank reverseres 31. august 2021.

Les mer om Norges Banks likviditetsstyring.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 26. august 2021 09:00