Norges Bank

Bankenes likviditet

Akkumulert likviditetsvirkning fra 1. januar i millioner kroner

Kategori 22. feb. 21. feb. 20. feb. 19. feb. 16. feb. 15. feb. 14. feb. 13. feb. 12. feb. 9. feb.
1. Statens konti -18757 -21042 -23415 -25889 -50292 -53839 -7086 -24583 -24659 40510
- Innbetaling toll og særavgifter -18726 -18698 -18634 -18204 -8292 -7726 -7580 -7547 -7503 -7449
- Innbetaling MVA -105013 -104758 -104430 -103738 -103243 -102665 -101590 -100034 -94259 -25393
- Nettobetaling skatt -164444 -163931 -163774 -163488 -162847 -161940 -113091 -110094 -109328 -108078
- Utbetaling NAV 92845 92129 91968 91765 60453 60367 60260 60137 59960 59113
- Utbetaling rammetilskudd 46191 46191 46191 46190 46133 46133 46123 46123 46102 46102
- Innbetaling oljeskatt -77461 -77461 -77461 -77458 -77458 -77458 -77449 -77449 -77449 -77449
- Nettobetaling helse 42745 42594 42400 41876 41782 41656 41405 41204 41023 40752
- Utbetaling SDØE 16511 16502 16502 14868 14856 14723 14720 14668 14667 14201
- Annen likviditetsvirkning 148595 146390 143823 142300 138324 133071 130116 108409 102128 98711
2. Statspapirer -20551 -20696 -19139 -19364 -20845 -20220 -19410 -20240 -1755 -1825
- Emisjon statsobligasjoner -30000 -30000 -30000 -30000 -30000 -30000 -30000 -30000 -10000 -10000
- Forfall, avdrag og innløsning av statsobligasjoner 14536 14536 14536 14536 14536 14536 14536 14536 14536 14536
- Gjenkjøpsavtaler statsobligasjoner -1582 -1717 -180 -430 -2016 -1112 -502 -477 -1492 -1552
- Emisjon statskasseveksler -4000 -4000 -4000 -4000 -4000 -4000 -4000 -4000 -4000 -4000
- Forfall statskasseveksler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Gjenkjøpsavtaler statskasseveksler 495 485 505 530 635 356 556 -299 -799 -809
3. Kjøp av valuta til SPU 12600 12250 11900 11200 11200 10850 10500 10150 9800 9450
4. Andre valutatransaksjoner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Sedler og mynt 1282 1319 1325 1286 1300 1135 1089 1102 1110 1092
6. Netto sentralbanktilførsel 17998 20698 17198 30198 57398 57398 13023 18848 17198 -49802
Endring total likviditet -7428 -7471 -12131 -2569 -1239 -4676 -1884 -14723 1694 -575

Bankens innskudd og lån i Norges Bank

Beholdningstall i millioner kroner

Kategori 22. feb. 21. feb. 20. feb. 19. feb. 16. feb. 15. feb. 14. feb. 13. feb. 12. feb. 9. feb.
Folioinnskudd 30069 30024 25322 34908 36138 32583 35988 22704 37836 37287
Reserveinnskudd 443 445 487 463 562 680 68 513 1798 78
F-innskudd 0 0 0 3000 0 0 4175 0 0 67000
F-lån 800 3500 0 16000 40200 40200 0 1650 0 0
Annen finansiering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D-lån 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Endret visning av statistikken

Fra januar 2024 erstatter tabellene over tidligere pdf-er med likviditetstatistikk.