Norges Bank

Likviditetsstatistikk for banksystemet

Statistikk og prognoser over bankenes likviditet i Norge publiseres hver mandag og torsdag kl. 12.00.

Bankenes likviditet

Akkumulert likviditetsvirkning fra 1. januar i millioner kroner

Kategori 11. jul. 10. jul. 9. jul. 8. jul. 5. jul. 4. jul. 3. jul. 2. jul. 1. jul. 28. jun.
1. Statens konti 984 -5252 -6601 -12324 -13259 -15107 -17215 18248 7541 -41333
- Innbetaling toll og særavgifter -51221 -51094 -51047 -51018 -50979 -50955 -50896 -50869 -50849 -50756
- Innbetaling MVA -292042 -291912 -291530 -291351 -291270 -291144 -291061 -290779 -290590 -290291
- Nettobetaling skatt -497650 -495864 -494894 -498053 -479757 -478392 -477965 -477583 -481384 -481233
- Utbetaling NAV 353249 353055 352845 352555 333935 333836 333646 333543 332683 326609
- Utbetaling rammetilskudd 159716 159627 159627 159573 159572 159567 159567 159639 159639 137019
- Innbetaling oljeskatt -237214 -237212 -237210 -237151 -237151 -237150 -237148 -237148 -237147 -237147
- Nettobetaling helse 166570 166286 166178 165812 165590 165479 164976 164602 163864 146252
- Utbetaling SDØE 47695 47691 47691 47691 47565 47430 47427 47281 44245 43718
- Annen likviditetsvirkning 351881 344171 341739 339618 339236 336222 334239 369562 367080 364496
2. Statspapirer -16967 -16686 -16668 -16930 -16051 -14177 -14478 -13820 -13620 -13888
- Emisjon statsobligasjoner -78000 -78000 -78000 -78000 -78000 -76000 -76000 -76000 -76000 -76000
- Forfall, avdrag og innløsning av statsobligasjoner 62825 62825 62825 62825 62825 62825 62825 62825 62825 62825
- Gjenkjøpsavtaler statsobligasjoner -2429 -2543 -2528 -2810 -1914 -2045 -2237 -1859 -1703 -1878
- Emisjon statskasseveksler -36000 -36000 -36000 -36000 -36000 -36000 -36000 -34000 -34000 -34000
- Forfall statskasseveksler 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000
- Gjenkjøpsavtaler statskasseveksler 637 1032 1035 1055 1038 1043 934 -786 -742 -835
3. Kjøp av valuta til SPU 52950 52550 52150 51750 51350 50550 50550 50150 49600 49050
4. Andre valutatransaksjoner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Sedler og mynt 1422 1446 1391 1388 1404 1397 1383 1393 1373 1388
6. Netto sentralbanktilførsel -41802 -34802 -34802 -25802 -25802 -25802 -22802 -58802 -47802 3698
Endring total likviditet -3413 -2744 -4530 -1918 -2358 -3139 -2562 -2831 -2908 -1085

Bankens innskudd og lån i Norges Bank

Beholdningstall i millioner kroner

Kategori 11. jul. 10. jul. 9. jul. 8. jul. 5. jul. 4. jul. 3. jul. 2. jul. 1. jul. 28. jun.
Folioinnskudd 33978 34844 33066 35551 35082 33956 34233 33492 32924 31927
Reserveinnskudd 549 352 343 471 499 845 1145 1617 2108 4928
F-innskudd 59000 52000 52000 43000 43000 43000 40000 76000 65000 14000
F-lån 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
Annen finansiering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D-lån 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Endret visning av statistikken

Fra januar 2024 erstatter tabellene over tidligere pdf-er med likviditetstatistikk.