Norges Bank

Pressemelding

Nedgang i aktiviteten – bedrede utsikter

Aktiviteten i næringslivet har falt litt i vinter, ifølge bedriftene i Regionalt nettverk. Bedriftene venter at aktiviteten vil ta seg opp igjen det neste halve året, og de er mer optimistiske enn i november. Utrullingen av vaksiner er den viktigste forklaringen.

Det samlede aktivitetsnivået de siste tre månedene har falt litt. Økning i smitte og innstramming av smitteverntiltakene de siste månedene har særlig dempet omsetningen hos de husholdningsrettede næringene. I tillegg har aktiviteten falt i bygg og anlegg og blant oljeleverandørene.  Veksten har avtatt i næringsrettet tjenesteyting, mens industriproduksjonen har økt mot både hjemmemarkedet og eksportmarkedet.

Samlet venter kontaktbedriftene høyere aktivitetsnivå det neste halvåret, og utsiktene er bedret sammenlignet med forventningene i november. Det er særlig utrullingen av vaksiner som bidrar til dette. De fleste næringene ser for seg oppgang utover våren og sommeren. Bygg og anlegg og oljeleverandørene venter at fallet vil avta fremover. 

Bedriftene planlegger en liten økning i investeringene, for første gang siden februar 2020. De har redusert antall ansatte noe gjennom vinteren, men venter litt oppgang i sysselsettingen den nærmeste tiden. Anslaget for årslønnsvekst er på 2,3 prosent i år.

Rapport: Regionalt nettverk 1/2021 

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 9. mars 2021 10:00

Regionalt nettverk

Fire ganger i året intervjuer vi ledere fra over 400 bedrifter og organisasjoner om den økonomiske utviklingen og utsiktene fremover.

Publisert 9. mars 2021 10:00