Norges Bank

Pressemelding

Styringsrenten uendret på 1,50 prosent

Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet har besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,50 prosent. Slik komiteen nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli værende på dagens nivå den nærmeste tiden.

I Pengepolitisk rapport 4/19, som ble publisert 19. desember, var vurderingen at styringsrenten mest sannsynlig ville bli værende på 1,50 prosent den nærmeste tiden. Med en uendret rente fremover var det utsikter til at inflasjonen ville holde seg nær inflasjonsmålet og at kapasitetsutnyttingen ville avta mot et normalt nivå.

Komiteens vurdering er at ny informasjon langt på vei bekrefter bildet av den økonomiske utviklingen som ble presentert i desemberrapporten. Risikoen for et kraftig tilbakeslag i verdensøkonomien synes å ha avtatt noe siden i høst, men usikkerheten om utviklingen internasjonalt varer ved. Den underliggende prisveksten er nær inflasjonsmålet. Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi synes å være noe over et normalt nivå, men ny informasjon underbygger at økonomien trolig er nær toppen av konjunktursykelen. Komiteens vurdering er at renteutsiktene for den nærmeste tiden er lite endret siden Pengepolitisk rapport 4/19.

- Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli værende på dagens nivå den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 23. januar 2020 10:00