Norges Bank

Pressemelding

6 milliarder kroner går snart ut på dato

Har du en eller flere slike 1000-kronesedler liggende, bør du sette pengene på konto eller bruke dem til betalinger senest 14. november.

– Det er nær 6 millioner eksemplarer av den utgående 1000-kroneseddelen i sirkulasjon. Med to måneder til fristen 14. november, oppfordrer vi til å sette pengene på konto eller betale med dem, sier direktør Leif Veggum i Norges Bank.

Selv om enkelte banker og butikker fortsatt vil akseptere gamle 1000-kronesedler også etter 14. november, er det bare Norges Bank som er pliktig til å ta imot dem etter denne datoen. Alle banker er forpliktet til å tilby løsninger for innskudd og uttak av kontanter. Om du har spørsmål, kontakt din bank for informasjon om hvor dette kan gjøres.

Kontanter er trygt – og tvungent betalingsmiddel

Den siste tiden har Norges Bank jevnlig fått henvendelser fra personer som lurer på om de kan nektes å betale i kontanter, enten begrunnelsen er smittevern eller andre hensyn. På slike spørsmål må banken henvise til andre myndighetsorganer.

– Når det gjelder smitterisiko har Folkehelseinstituttet konkludert med at det ut fra gjeldende kunnskap ikke foreligger noen indikasjoner på at bruk av kontanter som betalingsmiddel representerer en risiko for spredning av Covid-19, sier Veggum.

I henhold til sentralbankloven er Norges Banks sedler og mynter tvungent betalingsmiddel i Norge, og finansavtaleloven fastslår at en forbruker alltid har rett til å foreta oppgjør med tvungne betalingsmidler hos betalingsmottakeren, innenfor beløpsgrensen satt av Hvitvaskingsloven på 40.000 kroner for forhandlere av gjenstander.

– Håndhevelsen av forbrukeres rett til kontantbetaling tilligger forbrukermyndighetene. Norges Banks ansvar er å sørge for at det er sedler og mynter tilgjengelig, og at de fungerer etter hensikten, sier Veggum.

Flere utgåtte sedler som ikke er kommet inn

Det er fortsatt hele 26 millioner eksemplarer av utgåtte 50-, 100-, 200- og 500-kronesedler som ikke er kommet inn. Disse sedlene har en samlet pålydende verdi på 4,3 milliarder kroner.

– Jeg fant selv en utgått 500-kroneseddel i en kommode nylig, så jeg vil si at det er verdt å ta en titt i skuffer og skap. På vår nettside nyesedler.no finner du informasjon om hvordan du går frem for å innløse slike utgåtte sedler og mynter, sier Veggum.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 16. september 2020 10:00
Publisert 16. september 2020 10:00