Norges Bank

Smitterisiko ved bruk av kontanter

Koronavirusutbruddet har aktualisert spørsmålet om smitterisiko ved bruk av kontanter i betalinger. På bakgrunn av henvendelser fra publikum har Norges Bank forelagt spørsmålet til Folkehelseinstituttet (FHI).

FHI svarer følgende:

«Ut fra gjeldende kunnskap, vurderinger gjort av andre myndigheter og på basis av vår egen kunnskapsoppsummering foreligger det ingen indikasjoner på at bruk av kontanter som betalingsmiddel representerer en risiko for spredning av COVID-19 og det er heller ingen indikasjoner for at bruk av kontanter representerer noe høyrere risiko for kontaktsmitte enn ved PIN bruk. Det bør presiseres viktigheten av å følge de gjeldende smitteverntiltak om god hygienepraksis i befolkningen. Hygienetiltak (god hånd- og hostehygiene) bør utføres hyppig av alle, uavhengig av kunnskap om egen og andres smittestatus. Tiltakene reduserer risiko for indirekte smitte som kan oppstå fra urene hender etter berøring av flater eller gjenstander som kan være forurenset av viruset.»

Folkehelseinstituttet viser bl.a. til at WHO har uttalt at de ikke anser at bruk av kontanter representerer noe risiko mht COVID-19 smitte, men at det er viktig at man ikke berører øyne, nese og munn, slik at man på denne måten forebygger en eventuell kontaktsmitte og at det er viktig å vaske hendene etter å ha håndtert penger.

Videre viser Folkehelseinstituttet til Bank for International Settlements (BIS), som i BIS Bulletin No 3 skriver følgende: “Scientific evidence suggests that the probability of transmission via banknotes is low when compared with other frequently-touched objects, such as credit card terminals or PIN pads.”

På denne bakgrunn synes det ikke å være grunnlag for å hevde at det er større smittefare ved å berøre sedler og mynter enn andre overflater som andre nylig har berørt.

Publisert 8. mai 2020 14:00
Publisert 8. mai 2020 14:00