Norges Bank

Pressemelding

Markedsoperasjoner ved kvartals- og årsslutt

Norges Bank vil fortsette å tilby F-lån med full tildeling til fast rente over kvartals- og årsslutt. Vilkårene vil være de samme som i tilsvarende F-lån gjennomført i 2017/2018. Markedsoperasjonene vil gjennomføres og ha oppgjør på kvartalets siste handledag. Forfall er første handledag i påfølgende kvartal. Budfristen er kl. 16.10. Renten er styringsrenten pluss 15 basispunkter.

Målet med disse markedsoperasjonene er å sikre tilgangen på norske kroner til en pris nær styringsrenten, også over kvartals- og årsslutt.

F-lånene vil tilbys selv om total likviditet ligger innenfor siktemålet for reservene i banksystemet. Det vil ikke gjennomføres ekstraordinære F-innskudd for å trekke inn eventuell overskuddslikviditet som følge av F-lånene. Andre markedsoperasjoner i perioden vil gjennomføres som normalt med tildeling og løpetid som følger av prognosen for strukturell likviditet.

For mer informasjon om datoene for F-lånene i 2019, se auksjonskalenderen på Norges Banks nettsider.

Mer informasjon om Norges Banks likviditetsstyringssystem.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 4. desember 2018 10:00