Norges Bank

Pressemelding

Bedre infrastruktur for raske betalinger

Rapporten Finansiell infrastruktur 2017 er en del av Norges Banks arbeid med å fremme finansiell stabilitet og et effektivt betalingssystem. Den finansielle infrastrukturen er i hovedsak effektiv, men det er rom for forbedringer.

I samarbeid med Finans Norge har Norges Bank tatt initiativ til utvikling av en infrastruktur for raske betalinger som reduserer bankenes kredittrisiko og kan brukes for flere typer betalinger og større beløp enn dagens løsninger. Raske betalinger innebærer at mottaker får penger på konto kort tid etter at betalingen er igangsatt.

– Bruken av raske betalinger vil trolig øke fremover. Da bør en mer effektiv infrastruktur være på plass, sier visesentralbanksjef Jon Nicolaisen.

Cyberkriminalitet kan utgjøre en trussel mot finansiell stabilitet. Angrepene blir mer avanserte og organiserte. Beredskap for å håndtere slike angrep og svikt i den finansielle infrastrukturen kan bli avgjørende.

– Vi vil overvåke og følge opp beredskapen i betalingssystemet og systemeiernes risikostyring, sier Nicolaisen.

Finansiell infrastruktur 2017

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 18. mai 2017 10:00