Norges Bank

Pressemelding, Ny Seddelserie

«Havet» blir tema på Norges nye sedler

Den nye seddelserien skal ha motiver som viser havets betydning for Norges nærings- og velferdsutvikling.

Norges Bank startet arbeidet med ny seddelserie høsten 2012. Serien blir den åttende i rekken. Det er behov for å øke sikkerheten slik at norske sedler også i fremtiden vil være vanskelige å forfalske. Arbeidet er godt i gang, og i 4. kvartal 2013 har Norges Banks hovedstyre tatt flere viktige beslutninger om den nye seddelserien. Tema, valørinndeling, materiale, farger, målform og størrelsen på sedlene er nå bestemt.

– Å finne frem til tema for den nye seddelserien har vært et omfattende og spennende arbeid, med et rikt tilfang av ideer fra flere hold, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Det har vært et mål for Norges Bank å velge et overordnet tema som binder seddelvalørene sammen til én serie. «Havet» gir en nesten uendelig rikdom av visuelle muligheter. Temaet skal dekke både for- og baksiden av sedlene. Med dette brytes tradisjonen med bruk av portrett som bærende motiv på norske sedler.

– Vi har valgt et tema vi mener er originalt og særegent for Norge. Norge er et lite land, men en stor kystnasjon. Med en samlet kystlinje på over 83.000 kilometer, er kysten vår Europas lengste. Utnyttelsen av havets ressurser og bruken av sjøen som transportåre, har vært en forutsetning for utvikling av økonomi og samfunnsliv i landet vårt, sier sentralbanksjefen.

Valørinndelingen 50 – 100 – 200 – 500 – 1000 samt dagens hovedfarger videreføres i ny serie. Alle sedlene som vil bli trykt på bomullspapir, vil bli 70 mm høye, men bredden vil øke etter verdien på valøren med 7 mm. Det betyr at 50-kroneseddelen vil ha en bredde på 126 mm,, mens 1000-kroneseddelen får en bredde på 154 mm. Tradisjonen med bankens egennavn på bokmål og nynorsk blir videreført.

For å få frem flest mulig kreative og spennende forslag til det kunstneriske uttrykket på sedlene, ønsker Norges Bank å arrangere en konkurranse som blir utlyst i disse dager. Konkurransen vil bli gjennomført i to trinn, først en prekvalifisering og deretter selve konkurransen med 5-8 deltakere som skal levere inn forslag til motiv.

Les mer om den nye seddelserien

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 30. november 2013 20:00