Norges Bank

Pressemelding

Styringsrenten uendret på 1,5 prosent

Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent.

 – Prisveksten i september var lavere enn ventet, men samtidig har kronen svekket seg siden forrige rentemøte. For øvrig har den økonomiske utviklingen både ute og hjemme vært om lag som ventet. Derfor holder vi styringsrenten uendret, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Veksten hos våre viktigste handelspartnere samlet er nokså lav, og om lag som anslått. Den forventede renteoppgangen ute er igjen skjøvet noe ut i tid. Her hjemme kan det se ut til at husholdningenes etterspørsel er litt svakere enn lagt til grunn, og boligprisene har flatet ut. Samtidig har arbeidsledigheten vært nokså stabil. Konsumprisveksten har avtatt, etter å ha steget i sommer. Kronekursen har svingt mye de siste månedene. Siden forrige rentemøte har kronen svekket seg.

– De siste månedene har det vært unormalt store bevegelser i konsumprisveksten, delvis preget av metodeendringer. Når vi vurderer prisutviklingen fremover, ser vi i noen grad igjennom slike midlertidige forhold, sier sentralbanksjefen.

For mer informasjon, se "Hovedstyrets begrunnelse for rentebeslutningen" og "Hovedstyrets vurdering" i Pengepolitisk rapport 3/13. Eller ta kontakt med:

Figurer og bakgrunnsmateriale

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 24. oktober 2013 10:00

22:49

Rentemøte 24. oktober 2013

Publisert 24. oktober 2013 10:00