Norges Bank

Publisert 24. oktober 2013 10:00

Pressekonferanser

Se pressekonferanser fra rentemøtene i 

videoarkivet

Publisert 24. oktober 2013 10:00