Norges Bank

Nyhet

Uttalelse fra Norges Bank i forbindelse med FNs årlige klimakonferanse (COP26)

Norges Bank publiserer i dag en uttalelse i forbindelse med FNs årlige klimakonferanse i Glasgow (COP26). Norges Bank er medlem i Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System  (NGFS). NGFS har i dag publisert en egen erklæring (NGFS Glasgow Declaration) og oppfordret sine medlemmer til å komme med egne uttalelser. Norges Banks uttalelse gir en overordnet oversikt over bankens klimarelaterte arbeid fremover.

– Klimaendringene og tiltak for å redusere utslipp vil påvirke norsk og internasjonal økonomi. Derfor har klimaendringene også betydning for Norges Banks samfunnsoppdrag, som er å fremme økonomisk stabilitet og forvalte store ressurser på vegne av fellesskapet, sier visesentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Publisert 3. november 2021 11:00
Publisert 3. november 2021 11:00