Norges Bank

Nyhet

Revidert arbeidsavtale signert

Norges Bank og daglig leder for kapitalforvaltningen Nicolai Tangen har nå signert en revidert arbeidsavtale med tilhørende vedlegg.

Avtalen bygger på vilkårene som er gjengitt i brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 24. august og 1. oktober, om avvikling av Tangens investeringer i fond og plassering av midlene i bankinnskudd og visse norske og utenlandske statspapirer. I tråd med dette er alle fondsinvesteringene innløst og midlene overført til forvaltning under et nytt mandat hos Gabler Investments AS.

Publisert 9. november 2020 15:40
Sist endret 2. desember 2020 17:50
Publisert 9. november 2020 15:40
Sist endret 2. desember 2020 17:50