Norges Bank

Nyhet

Endelig arbeidsavtale med Tangen

Overdragelsen av Nicolai Tangens eierandel og utbytterettigheter i AKO Capital LLP til AKO Foundation er nå fullført.

Den opprinnelige arbeidsavtalen med daglig leder for kapitalforvaltingen i Norges Bank, Nicolai Tangen, ble endret 24. august 2020. Hovedpunktene i den reviderte avtalen var som følger:

  • Nicolai Tangens eierandel og utbytterettigheter i AKO Capital LLP overføres med endelig og ugjenkallelig virkning til den veldedige stiftelsen AKO Foundation 1. januar 2021 eller tidligere.
  • Nicolai Tangens forvaltningsavtale med Gabler Investment AS endres, slik at hans investeringer i fond avvikles og midlene plasseres i bankinnskudd.

9. november informerte Norges Bank om at Tangens investeringer i fond var avviklet, og midlene plassert i bankinnskudd og norske og utenlandske statspapirer.

Nå er også Tangens eierandel og utbytterettigheter i AKO Capital LLP overført til AKO Foundation. Transaksjonen ble gjennomført 1. desember 2020, og innebærer at Tangen ikke lenger har noen eierinteresser i AKO Capital LLP.

Noen av vedleggene som fulgte den opprinnelige arbeidsavtalen er revidert i tråd med den nye eiersituasjonen, mens andre er tatt ut fordi de ikke lenger er relevante.

En oversikt over dokumentene som nå regulerer avtaleforholdet mellom Tangen, AKO Foundation og Norges Bank er vedlagt denne nyhetsmeldingen.

Publisert 2. desember 2020 17:40
Publisert 2. desember 2020 17:40