Norges Bank

Nyhet

Oppdaterte prinsipper for beregning og publisering av Nowa

Norges Bank har oppdatert prinsippene for beregning og publisering av Nowa med en presisering om bruk av alternativt datagrunnlag over tid.

Oppdateringen innebærer at innholdet i pressemeldingen fra 26. mars 2020 tas inn i prinsippene. Meldingen presiserte at Nowa blir satt lik styringsrenten dersom det er for lite transaksjoner til å beregne Nowa som vanlig i mer enn tre påfølgende dager.

Nowa er i utgangspunktet en transaksjonsbasert overnattenrente basert på usikrede lån mellom bankene som rapporterer daglige transaksjonsdata til Norges Bank. Prinsippene for beregning og publisering av Nowa stiller minstekrav til aktiviteten som skal ligge til grunn for beregningen av Nowa.

Publisert 2. november 2020 14:00
Publisert 2. november 2020 14:00