Norges Bank

Nyhet

Beregning av Nowa ved manglende transaksjonsdata

Ekstraordinær likviditetstilførsel fra Norges Bank bidrar til redusert låneaktivitet mellom bankene. Dette medfører at Nowa kan bli beregnet basert på alternativt datagrunnlag på grunn av for liten aktivitet. I en situasjon hvor dette vedvarer finner Norges Bank det mer hensiktsmessig å sette Nowa lik den til enhver tid gjeldende styringsrente. Styringsrenten reflekterer i stor grad prisen bankene låner og plasserer til i overnattenmarkedet.

Nowa er i utgangspunktet en transaksjonsbasert overnattenrente basert på usikrede lån mellom bankene som rapporterer daglige transaksjonsdata til Norges Bank. Prinsippene for beregning og publisering av Nowa stiller minstekrav til aktiviteten som skal ligge til grunn for beregningen av Nowa. Hvis disse kravene ikke er oppfylt vil Nowa beregnes basert på alternativt datagrunnlag.

Fremover vil Nowa beregnes på følgende måte:

  • Dersom kravene til tilstrekkelig data ikke er oppfylt vil, Nowa beregnes basert på alternativt datagrunnlag i tre påfølgende dager.
  • Dersom Nowa må beregnes basert på alternativt datagrunnlag på dag fire, settes Nowa lik styringsrenten denne dagen. Deretter vil Nowa være lik styringsrenten inntil Norges Bank finner det hensiktsmessig å beregne den på vanlig måte basert på transaksjoner i markedet.
  • Det betyr at Nowa kan bli satt lik styringsrenten, selv om det på enkelte dager skulle foreligge nok transaksjoner i henhold til kriteriene for normal beregning (jf. punkt 2.3 i prinsippene for Nowa).
Publisert 26. mars 2020 14:00

Nowa - Norwegian Overnight Weighted Average

Nowa er renten på usikrede overnattenlån i norske kroner mellom banker som er aktive i det norske overnattenmarkedet. Nowa er basert på faktisk transaksjoner, rapportert via Norges Banks pengemarkedsrapportering (RPD).

Publisert 26. mars 2020 14:00