Norges Bank

Nyhet

Brev med spørsmål fra Norges Banks representantskap

Norges Banks hovedstyre har mottatt brev fra Norges Banks representantskap der representantskapet ber om en skriftlig redegjørelse og utdyping med dokumentasjon fra hovedstyret når det gjelder enkelte forhold.

Spørsmål til Norges Banks hovedstyre (pdf)

 

Publisert 23. april 2020 17:00
Publisert 23. april 2020 17:00