Norges Bank

Nyhet

Nye prinsipper for beregning og publisering av Nowa

Norges Bank har utarbeidet et forslag til nye prinsipper for beregning og publisering av Nowa. Disse er nå sendt på høring.

Forslaget spesifiserer datagrunnlag, definisjon, beregningsmetode og rutiner for publisering. Sammenlignet med dagens Nowa vil forslaget medføre små endringer i renten på de fleste dager.

Norges Bank ber om merknader til forslaget innen 5. november 2019.

Nowa er i dag den eneste usikrede overnattenrenten i det norske pengemarkedet og er anbefalt som alternativ referanserente i norske kroner. Fra 1. januar 2020 overtar Norges Bank som administrator av Nowa (Norwegian Overnight Weighted Average).

Les mer om Nowa her

 

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

 

Publisert 15. oktober 2019 10:00
Publisert 15. oktober 2019 10:00