Norges Bank

Årstalen Figur 3

Merknad:
Figuren viser tolvmånedersveksten i innenlandsk kreditt (K2), og en veid gjennomsnittlig rente for private bankers utlån av kroner til publikum.

Publisert 15. desember 2004 10:58