Norges Bank

Publisert 16. august 2018 10:00

0:45

Øystein Olsen om rentebeslutningen

Publisert 16. august 2018 10:00