Norges Bank

Publisert 27. mars 2014 10:00

Pressekonferanser

Se pressekonferanser fra rentemøtene i 

videoarkivet

Publisert 27. mars 2014 10:00