Norges Bank

Publisert 8. mai 2014 10:00

Pressekonferanser

Se pressekonferanser fra rentemøtene i 

videoarkivet

Publisert 8. mai 2014 10:00