Norges Bank

Publisert 19. desember 2012 14:00

Pressekonferanser

Se pressekonferanser fra rentemøtene i 

videoarkivet

Publisert 19. desember 2012 14:00