Norges Bank

Publisert 3. februar 2010 14:00

Video-arkiv

Pressekonferanser fra rentemøtene i 2003 og frem til i dag er tilgjengelig i

Publisert 3. februar 2010 14:00