Norges Bank

Publisert 3. februar 2010 14:00

Pressekonferanser

Se pressekonferanser fra rentemøtene i 

videoarkivet

Publisert 3. februar 2010 14:00