Norges Bank

Publisert 25. mars 2009 14:00

Pressekonferanser

Se pressekonferanser fra rentemøtene i 

videoarkivet

Publisert 25. mars 2009 14:00