Norges Bank

Video-arkiv

Pressekonferanser fra rentemøtene i 2003 og frem til i dag er tilgjengelig i

Publisert 23. april 2008 14:00