Norges Bank

Publisert 15. oktober 2008 14:00

Pressekonferanser

Se pressekonferanser fra rentemøtene i 

videoarkivet

Publisert 15. oktober 2008 14:00