Norges Bank

Informasjon om F-lån i amerikanske dollar

 • Auksjonsdato: torsdag 18. juni 2020
 • Auksjonstidspunkt: 14:00 – 14:30
 • Tildelingstidspunkt: 15:00
 • Oppgjørstidspunkt: mandag 22. juni 2020
 • Løpetid (dager): 84
 • Maksimalt tildelingsvolum: 3 milliarder USD
 • Minste budvolum per bank: 25 millioner USD
 • Maksimalt antall bud per bank: 3
 • Bud kan avkortes/avvises
 • Laveste tillate rente: 0,33 prosentenheter
 • Auksjonsform: ordinær auksjon og åpent budvolum
 • Rentekonvensjon: ACT/360.

Auksjonen er åpen for Norges Banks pengepolitiske motparter, se liste.

Budgiving

Bud skal legges inn i budskjema og sendes per epost til likviditet@norges-bank.no. Bud skal også bekreftes per telefon på 22 31 71 70.

Hvert bud skal inneholde et volum, oppgitt i millioner dollar, og en rente, oppgitt i prosent med to desimaler. Eksakt verdi for laveste aksepterte budrente, vil publiseres på auksjonsdagen på denne nettsiden, under punktet laveste tillate rente. 

Sikkerhet

Lånet tilbys mot sikkerhet i verdipapirer (ISIN) allerede godkjent av Norges Bank. Bankene trenger ikke stille ekstra sikkerheter for å delta i auksjonen. Det vil bli gjort en tilleggsavkorting for valutarisiko på 6 prosent på tilbakeholdt låneadgang, uavhengig av valuta på pantsatte verdipapirer. Bankene må påse at de har tilstrekkelig låneadgang innen stengetid i NBO dagen før oppgjørsdagen, dvs. fredag 19. juni.

Verdipapirene må være pantsatt til fordel for Norges Bank. Dersom pantets verdi reduseres i løpet av låneperioden, kan Norges Bank kreve at det stilles ytterligere sikkerhet. Budgiver skal påse at låneverdien av de pantsatte verdipapirene overstiger budets størrelse. 

Oppgjørsinstruksjoner

Banker som får tildeling må oppgi oppgjørsinstruksjoner til Norges Bank, til moaback@norges-bank.no. Alle spørsmål vedrørende oppgjør kan rettes til denne adressen. Vi ber om at alle banker som planlegger å by i auksjonen sender dette så snart som mulig. Norges Bank vil sende sine oppgjørsinstruksjoner til bankene og be om bekreftelse på at de er mottatt og lagt inn hos dem.

Sist endret 16. juni 2020 13:00
Sist endret 16. juni 2020 13:00