Norges Bank

Resultat F-lån i amerikanske dollar

Auksjonsdato 02.04.2020
Løpetid 06.04.2020 til 29.06.2020
Budvolum 500 millioner USD
Tildelt volum 500 millioner USD
   
Høyeste tildelingsrente 0,32
Laveste tildelingsrente 0,32
Veid gjennomsnittlig rente 0,32
Tildeling på marginal rente 100 %
Sist redigert 2. april 2020 15:00
Sist redigert 2. april 2020 15:00