Norges Bank

Norges Banks stående fasiliteter

Norges Bank tilbyr bankene stående fasiliteter. En av disse er en intradagfasilitet, omtalt som D-lån gjennom dagen. Gjennom dagen kan bankene låne reserver ubegrenset og rentefritt mot sikkerhet. Ved dagens slutt må intradaglånet tilbakebetales til sentralbanken. Dersom en bank ikke tilbakebetaler intradaglånet, går lånet automatisk over til å bli et overnattenlån i sentralbanken (se D-lån overnatten under). Hensikten med intradaglån er å sikre at betalingsoppgjørene mellom bankene fungerer tilfredsstillende.

Den stående utlånsfasiliteten innebærer at bankene kan låne reserver av Norges Bank over natten, normalt til en rente høyere enn styringsrenten. Lånet omtales som D-lån overnatten. Banker som har et underskudd av reserver når Norges Banks oppgjørssystem stenger, må bruke den stående utlånsfasiliteten. Intradaglån som ikke tilbakebetales før oppgjørssystemet stenger, går automatisk over til å bli D-lån overnatten. D-lånsrenten er 1 prosentpoeng høyere enn styringsrenten (foliorenten).

Bankene kan plassere ubegrenset med reserver i Norges Bank via den stående innskuddsfasiliteten. Innskudd mindre enn eller lik bankens kvote forrentes til styringsrenten (foliorenten). Innskudd utover kvoten forrentes til en lavere rente, reserverenten. Reserverenten er 1 prosentpoeng lavere enn foliorenten.

Rentebetingelsene på Norges Banks stående fasiliteter fastsettes av hovedstyret i Norges Bank.

Se også Kvoter i systemet for styring av bankenes reserver som publiseres som rundskriv.

Sist endret 2. september 2013 10:02