Norges Bank

Endring i ”Forskrift om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank mv”

Hovedstyret i Norges Bank vedtok 15. desember 2010 å endre ”Forskrift om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank mv”.

Forskriftens ordlyd § 1-3 og § 5-12 opprettholdes som før. Rentesatsene på folioinnskudd og D-lån omtales i § 4. Nåværende ordlyd:

§ 4. Rentesats og renteberegning for folioinnskudd og D-lån

Norges Bank fastsetter rentesatsen for folioinnskudd og D-lån.

Renten på folioinnskudd og D-lån beregnes daglig etterskuddsvis. Renten beregnes på grunnlag av kalenderdager. Det regnes 365 rentedager per år.

Renten for D-lån belastes bankens konto første oppgjørsdag etter at lånet er tatt opp. Dersom den første dagen og eventuelt påfølgende dager i en måned ikke er bankdag(er), vil renten for denne/disse dagen(e) belastes den andre oppgjørsdagen i den nye måneden.

Renten for innskudd godskrives bankens konto første oppgjørsdag etter at innskuddet er plassert i Norges Bank. Dersom den første dagen og eventuelt påfølgende dager i en måned ikke er bankdag(er), vil renten for denne/disse dagen(e) utbetales andre bankdag i denne måneden.

Ny ordlyd i første avsnitt § 4 (endring i kursiv):

Norges Bank fastsetter rentesatsen for folioinnskudd og D-lån. Renten på folioinnskudd kan fastsettes med ulike satser på de vilkår og etter de prosedyrer som Norges Bank fastsetter.

Renten for innskudd godskrives, eventuelt belastes bankens konto første oppgjørsdag etter at innskuddet er plassert i Norges Bank. Dersom den første dagen og eventuelt påfølgende dager i en måned ikke er bankdag(er), vil renten for denne/disse dagen(e) utbetales, eventuelt belastes andre bankdag i denne måneden.

Resten av § 4 opprettholdes.

Publisert 15. desember 2010 13:30
Publisert 15. desember 2010 13:30