Norges Bank

Råd og beslutninger om systemrisikobufferen

Finansdepartementet fastsetter kravet til systemrisikobuffer. Norges Bank har ansvar for å utarbeide beslutningsgrunnlag og gi råd om bufferkravet til Finansdepartementet minst annethvert år.

Grunnlag for råd om systemrisikobufferen legges frem i tilknytning til rapporten om Finansiell stabilitet

2022

2020

2019

Publisert 9. november 2022 10:00