Norges Bank

Råd og beslutninger om systemrisikobufferen

Finansdepartementet fastsetter kravet til systemrisikobuffer. Norges Bank har ansvar for å utarbeide beslutningsgrunnlag og gi råd om bufferkravet til Finansdepartementet minst annethvert år.

Publisert 9. november 2022 10:00