Norges Bank

DSP vs. kryptovaluta

DSP og kryptovalua har noen likhetstrekk, men det er også noen viktige forskjeller.

DSP er utstedt av sentralbanken, pengeenheten vil være norske kroner og det vil ikke være noen kredittrisiko, dvs. ingen risiko for at utsteder går konkurs. DSP vil være demokratisk forankret i sentralbankloven og være et virkemiddel for at sentralbanken kan oppfylle oppgavene den er gitt i loven. Sentralbanken står som ansvarlig.

Formålet med en kryptovaluta kan variere. Noen har som eneste formål å skulle stige i verdi, mens andre tjener som infrastrukturer for desentralisert finans og liknende. Ansvarsforholdene er mer uklare Det er ingen sentral aktør som formelt står ansvarlig for å drive og vedlikeholde systemene, og de er avhengig av insentivmekani- smer som skal sørge for drift og vedlikehold. Det er som regel ingen som garanterer for verdien som blir bestemt i markedet avhengig av tilbud og etterspørsel. Det kan være fint for de som ønsker å spekulere, men gjøre dem lite egnet som betalingsmiddel.

Nettopp fraværet av en sentral aktør kan bidra til at en kryptovaluta svinger mer i verdi. De voldsomme verdisvingningene kan gjøre krypto til et attraktivt spekulasjonsobjekt, men det gjør dem lite egnet til ordinære betalinger. Hvis du bestiller en bil som skal betales flere måneder fram i tid, vil du gjerne ha en idé om hva sluttregningen ender på.

DSP kan dra nytte av elementer av teknologien som benyttes i kryptovalutaer, herunder kryptografiske teknikker og programmerbarhet. Et annet fellestrekk er naturligvis at en betaling skjer elektronisk, og grensesnittet ut mot brukeren kan være ganske lik. Den samme walleten kan tenkes å kunne håndtere forskjellige pengekilder.

Sist endret 14. september 2023 11:00