Norges Bank

Bordplassering - årstalemiddagen 2014

Forfall kan forekomme, så vi tar forbehold om endringer i bordplasseringen.

Bord 1

 • Nesvik, Harald Tom. Stortingsrepresentant
 • Widvey, Thorild. Statsråd
 • Johnsen, Sigbjørn.  Fylkesmann
 • Aaser, Svein. Styreleder
 • Treschow, Mille-Marie. Fritzøehus
 • Humlegård, Odd Reidar. Politidirektør
 • Eriksen, Dagrun. Fungerende partileder
 • Schjøtt-Pedersen, Karl-Erik
 • Løvenskiold, Carl Otto. Konsernsjef
 • Flåtten, Svein. Stortingsrepresentant
 • Valvatne, Ingunn. Direktør
 • Lund, Morten. Representantskapet

Bord 2

 • Listhaug, Sylvi. Statsråd
 • Støylen, André. Representantskapet
 • Tanum, Anne Carine. Styreleder
 • Holmsen, Amund. Direktør
 • Eriksen, Øyvind. Konsernsjef
 • Andresen, Johan H. Styreleder
 • Helgesen, Vidar. Statsråd
 • Baastad, Helge Leiro. Konsernsjef
 • Magnus, Birger. Styreleder
 • Reitan, Ole Robert. Administrerende direktør
 • Mæland, Monica. Statsråd
 • Fliflet, Arne. Sivilombudsmann

Bord 3

 • Foss, Per-Kristian. Riksrevisor
 • Brende, Børge. Statsråd
 • Møkster, Anne Jorunn. Administrerende direktør
 • Sandal, Reidar. Representantskapet
 • Sanner, Jan Tore. Statsråd
 • Brundtland, Knut. Konsernsjef
 • Reitan, Odd. Colonialmajor
 • Landsnes, Bente A. Børsdirektør
 • Thommessen, Olemic. Stortingspresident
 • Qvigstad, Jan Fredrik. Visesentralbanksjef
 • Lund, Kristin Skogen.
 • Møkster, Anne Jorunn. Administrerende direktør
 • Schei, Tore. Høyesterettsjustitiarius

Bord 4

 • Ulstein, Tore. President NHO
 • Kristiansen, Gerd. LO-leder
 • Lund, Helge. Konsernsjef
 • Olsen, Øystein. Sentralbanksjef
 • Frisak, Nina. Regjeringsråd
 • Kreutzer, Idar. Administrerende direktør
 • Stoltenberg, Jens. Stortingsrepresentant
 • Grieg, Elisabeth. Grieg International AS
 • Syversen, Hans Olav. Stortingsrepresentant
 • Jensen, Siv. Statsråd
 • Bjerke, Rune. Konsernsjef
 • Baksaas, Jon Fredrik. Konsernsjef

Bord 5

 • Sve, Frank. Representantskapet
 • Ulltveit-Moe, Jens. Konsernsjef
 • Svarva, Olaug. Administrerende direktør
 • Slyngstad, Yngve. Direktør
 • Bjerkedal, Nina. Ekspedisjonssjef
 • Høie, Bent. Statsråd
 • Ruzicka, Peter A. Konsernsjef
 • Wærsted, Gunn. Konserndirektør
 • Støre, Jonas Gahr. Stortingsrepresentant
 • Bratten, Anne-Kari. Administrerende direktør
 • Baltzersen, Morten. Finanstilsynsdirektør
 • Johannson, Johan. Konserndirektør

Bord 6

 • Søberg, Reier. Departementsråd
 • Hansson, Herbjørn. Chairman & CEO
 • Berg-Hansen, Lisbeth. Stortingsrepresentant
 • Nicolaisen, Jon. Direktør
 • Angell-Hansen, Bente. Utenriksråd
 • Matsen, Egil. Professor
 • Holte, Hans Christian. Skattedirektør
 • Tjernsmo, Dag. Administrerende direktør
 • Olsen, Anette S. Skipsreder
 • Thon, Olav.
 • Austreid, Arne. Administrerende direktør
 • Munthe, Gert W. Managing Partner

Bord 7

 • Ryssdal, Rolv Erik. Konsernsjef
 • Lundgaard, Aase Aa. Statsautorisert revisor
 • Olsen, Kjetil. Direktør
 • Ruyter, Finn Bjørn. Konsernsjef
 • Forsstrøm, Svenn Erik. Direktør
 • Horne, Solveig. Statsråd
 • Henriksen, Sturla. Administrerende direktør
 • Eckhoff, Audun. Direktør
 • Meling, Siri A. Stortingsrepresentant
 • Qvigstad, Lasse. Førstestatsadvokat
 • Falkgård, Kristine. Administrerende direktør
 • Røse, Bjørn. Toll- og avgiftsdirektør
 • Hansen, Espen Egil. Sjefredaktør
 • Bjørnstad, Vidar. Representantskapet

Bord 8

 • Andreassen, Tormod. Representantskapet
 • Thore, Susanne Munch. Managing Partner
 • Lont, Auke. Konsernsjef
 • Bakker, Age. Direktør
 • Sundtoft, Tine. Statsråd
 • Lie, Einar. Professor
 • Selvig, Erling Chr. Professor
 • Juel, Steinar. Sjeføkonom
 • Bjørland, Jan. Ekspedisjonssjef
 • Hansson, Rasmus. Stortingsrepresentant
 • Bergskaug, Geir. Administrerende direktør
 • Johansen, Irene. Stortingsrepresentant
 • Markussen, John Arne. Ansvarlig redaktør

Bord 9

 • Sørfonn, Ingebrigt S. Representantskapet
 • Teigum, Siri. Partner advokat
 • Reinhardsen, Jon Erik. Konsernsjef
 • Torgnes, Paul Birger. Representantskapet
 • Bache, Ida Wolden. Direktør
 • Moene, Kalle. Professor
 • Dale, Eivind. Departementsråd
 • Reegård, Stein. Sjeføkonom
 • Isachsen, Arne Jon. Professor
 • Breivik, Terje. Stortingsrepresentant
 • Moland, Torstein. Tidl. sentralbanksjef
 • Mathiassen, Sofie. Politisk redaktør
 • Scheel, Hans Henrik. Administrerende direktør
 • Remlov, Tom. Administrerende direktør

Bord 10

 • Fiskerstrand, Olav Arne. Administrerende direktør
 • Øverland, Randi Olaug. Representantskapet
 • Bø, Olav. Direktør
 • Seip, Ellen. Departementsråd
 • Berge, Gunnar. Tidl. finansminister
 • Storvik, Kjell. Tidl. sentralbanksjef
 • Helle, Lars. Sjefredaktør
 • Colbjørnsen, Tom. Rektor
 • Steffensen, Emil R. Direktør
 • Bakker, Tone Lunde. Administrerende direktør
 • Haram, Are. Journalist
 • Espedal, Harald. Administrerende direktør

Bord 11

 • Fodstad, Dag. Administrerende direktør
 • Stenseth, Nils Chr. Preses 
 • Svendsen. Ingvild. Direktør
 • Noss, Amund. Ekspedisjonssjef
 • Søndergaard, Synnøve. Representantskapet
 • Hannevik, Stein. Styreleder 
 • Paus, William. Administrerende direktør
 • Bjerketvedt, Pål. Sjefredaktør
 • Feiring, Unni. Komitésekretær
 • Hallén, Arvid. Administrerende direktør
 • Giske, Arne. Konsernsjef 
 •  Ask, Cecilie. Juridisk direktør

Bord 12

 • Fikkan, Jan. Administrerende direktør
 • Mork,Geir. Konsernsjef
 • Bellamy, Anne Merethe. Direktør
 • Olsen, Asbjørn S. Administrerende direktør
 • Berland, Jorunn. Leder
 • Aamodt, Finn Kristian. Konstituert administrerende direktør
 • Fanebust, Svein. Administrerende direktør
 • Andersen, Øivind. Generalsekretær
 • Kloster, Thea Birkeland. Direktør
 • Strand, Pål. Administrerende direktør
 • Bakke, Arve. Forbundsleder
 • Lystad, Joakim. Arbeids- og velferdsdirektør

Bord 13

 • Malkenes, Runar. Kommunikasjonssjef
 • Gjesdal, Frøystein. Rektor
 • Fougner, Jan. Thorstein Styreleder
 • Skartveit, Hanne. Politisk redaktør
 • Thomsen, Jan. Direktør
 • Roland, Kjell. Administrerende direktør
 • Bjørnestad, Paal. Statssekretær
 • Bjørnland, Hilde C. Professor
 • Andreassen.,Harald Magnus. Sjeføkonom
 • Singsaas, Hilde. Direktør
 • Djuve, Amund. Sjefredaktør
 • Limi, Hans Andreas, Stortingsrepresentant

Bord 14

 • Hedendahl. Ulf. Administrerende direktør
 • Tømta, Hanne. Teatersjef
 • Ottersen, Ole Petter. Rektor
 • Haugan, Finn. Konsernsjef
 • Brækken, Gro. Administrerende direktør
 • Nygaard, Mads. Konsernsjef
 • Spildo, Arne. Assisterende regjeringsråd
 • Hille, Sigurd. Stortingsrepresentant
 • Ebbesen, Jannecke. Direktør
 • Enger, Ole. Konsernsjef
 • Myrberg, Hilde. Selvstendig næringsdrivende
 • Dalseide, Nils. Riksmekler

Bord 15

 • Støle, Svein. Administrerende direktør
 • Nyland, Bente. Oljedirektør
 • Longva, Pål. Ekspedisjonssjef
 • Ringnes, Christian. Administrerende direktør
 • Marthinsen, Marianne. Stortingsrepresentant
 • Takvam, Magnus. Politisk journalist
 • Norman, Victor D. Professor
 • Kilaas, Liselott. Administrerende direktør
 • Mæland, Martin. Konsernsjef
 • Kallevig, Karsten. Direktør
 • Korsvold, Åge. Konsernsjef
 • Lier-Hansen, Stein. Administrerende direktør

Bord 16

 • Lorentsen, Lorents Ekspedisjonssjef
 • Rømo, Anna. Fagdirektør
 • Haugerud, John-Arne. Administrerende direktør
 • Sjølie, Øystein. Seniorrådgiver
 • Tvedt, Petter Kvinge. Politisk rådgiver
 • Åsgård, Reidar
 • Hansen, Jan-Eirik. Administrerende direktør
 • Pedersen, Eirik. Administrerende direktør
 • Sundkjer, Roger. Direktør
 • Lunde, Heidi Nordby. Vararepresentant
 • van der Burg, Jan. Administrerende direktør
 • Øistensen, Bård. Administrerende direktør
 • Helgesen, Gunn Marit. Politisk Leder
 • Kjerpeseth, Jan Erik. Administrerende direktør

Bord 17

 • Løkken, Morten. Komitésekretær
 • Gudmundsson, Jørgen. Rådgiver
 • Knutsen, Camilla. Journalist
 • Mestad, Ola. Leder
 • Lie, Marianne
 • Rødseth, Asbjørn. Professor
 • Bergman, Jonas. Leder
 • Næsje, Jørgen. Statssekretær
 • Havro, Gøril B. Analyst
 • Hægeland, Torbjørn. Forskningsdirektør
 • Wålen, Therese Riiser. Kommunikasjonsrådgiver
 • Rød, Ståle. Administrerende direktør

Bord 18

 • Børmer, Øystein. Direktør
 • Austigard, Geir. Konsernsjef
 • Gråberg, Eva Karin. Representantskapet
 • Heiberg, Richard. Administrerende direktør
 • Karlsen, Hege Toft. Konsernsjef
 • Haabeth, Ole. Fylkesordfører
 • Aarbakke, Knut. Leder
 • Martinsen, Jan Erik. Leder
 • Reinsnos, Kjersti. Spesialrådgiver
 • Amundsen, Une. Styreleder
 • Hovdenak, Toril. Representantskapet
 • Brandtzæg, Morten. Divisjonsdirektør

Bord 20

 • Hagesæter, Gjermund. Stortingsrepresentant
 • Dørum, Øystein. Sjeføkonom
 • Idebøen, Kirsten. Administrerende direktør
 • Remøy, Stig. Skipsreder
 • Grande, Trine Skei. Stortingsrepresentant
 • Holden, Steinar. Professor
 • Smørdal, Morten P. Daglig leder
 • Storeng, Ola. Redaktør
 • Halvorsen, Kristin. Tidl. Finansminister
 • Vikøren, Birger. Direktør
 • Ulltveit-Moe, Karen-Helene. Professor
 • Moum, Knut. Ekspedisjonssjef

Bord 21

 • Holthe, Tom E. B. Vararepresentant
 • Ertzeid, Ottar. Styreleder
 • Hegnar, Trygve. Ansvarlig redaktør
 • Moen, Grethe Kristin. Administrerende direktør
 • Pedersen, Torry. Ansvarlig redaktør
 • Madsen, Vibeke Hammer. Administrerende direktør
 • Hansen, Svein Roald. Stortingets tredje visepresident
 • Åvitsland, Geir. Ekspedisjonssjef
 • Gulbrandsen, Kristin. Direktør
 • Isaksen, Thorbjørn Røe. Kunnskapsminister
 • Kamsvåg, Mette. Daglig leder
 • Haslestad, Jørgen Ole. Konsernsjef

Bord 22

 • Stordalen, Petter. Administrerende direktør
 • Lyftingsmo, Anne Nafstad. Ekspedisjonssjef
 • Qvam, Walter. Konsernsjef
 • Haugerud, Pål. Ekspedisjonssjef
 • Meyer, Christine B. Konkurransedirektør
 • Falch, Ingvald. Styreleder
 • Aabø, Stein. Journalist
 • Sjo, Hege. Seniorrådgiver
 • Grande, Trond. Direktør
 • Søreide, Ine Eriksen. Forsvarsminister
 • Kjos, Bjørn. Administrerende direktør
 • Begby, Christian. Administrerende direktør

Bord 23

 • Moen, Espen R. Professor
 • Schou, Ingjerd. Stortingets fjerde visepresident
 • Skjørestad, Endre. Styreleder
 • Ryel, Marius. Direktør
 • Bjella, Kristin. Styreleder
 • Thornes, Sverre. Konsernsjef
 • Smith, Eivind. Professor
 • Hansen, Runbjørg Bremset. Representantskapet
 • Hanstad, Per. Administrerende direktør
 • Eriksson, Robert. Arbeids- og sosialminister
 • Abrahamsen, Solveig Sundbø. Vararepresentant
 • Busch, Tor-Aksel. Riksadvokat

Bord 24

 • Harstad, Bård. Professor
 • Borchgrevink, Henrik. Spesialrådgiver
 • Salthella, Monica. Formuesforvaltning vest AS
 • Cappelen, Ådne. TBU leder
 • Bjørnestad, Sigurd. Journalist
 • Kleppe, Per
 • Reinertsen, Trond R.
 • Haug, Anne Kari. Journalist
 • Brubakk, Petter Haas. Direktør
 • Meidell, Peter. Representantskapet
 • Andenes, Arvid. Administrerende direktør
 • Storvik, Kaia. Sjefredaktør

Bord 25

 • Skjærvø, Jan. Generalsekretær
 • Stavheim, Skjalg Sylte. Daglig leder
 • Skorge, Per Gunnar. Generalsekretær
 • Nordseth, Iver. Representantskapet
 • Folkestad, Anders. Leder
 • Doppelhofer, Gernot. Professor
 • Vestli, Erland
 • Pavelich, Kari Standal. Operasjef
 • Damman, Terje. Fylkesordfører
 • Øren, Grethe. Rektor
 • Mjøs, Terje. Konsernsjef
Publisert 13. februar 2014 17:20