Norges Bank

Bordplassering - årstalemiddagen 2013

Forfall kan forekomme, så vi tar forbehold om endringer i bordplasseringen.

Bord nr 1

 • Tjernsmo, Dag, Administrerende direktør
 • Lundgaard, Aase, Statsautorisert revisor
 • Schjøtt-Pedersen, Karl Eirik, Statsråd
 • Vågeng, Sigrun, Administrerende direktør
 • Johannson, Johan
 • Baltzersen, Morten, Finanstilsynsdirektør
 • Åsgård, Reidar
 • Thon, Olav
 • Eldegard, Gunvor, Stortingsrepresentant
 • Enger, Ole, Konsernsjef
 • Kleppa, Magnhild Meltveit, Stortingsrepresentant
 • Bakke, Arve, Forbundsleder

Bord nr 2

 • Brundtland, Knut, Konsernsjef
 • Bratten, Anne Kari, Påtroppende administrerende direktør
 • Slyngstad, Yngve, Chief Executive Officer
 • Faremo, Grete, Justis- & beredskapsminister
 • Ulltveit-Moe, Jens, Konsernsjef
 • Humlegård, Odd Reidar, Politidirektør
 • Salthella, Monica
 • Eide, Espen Barth, Utenriksminister
 • Treschow, Mille-Marie
 • Busch, Tor-Aksel, Riksadvokat
 • Tanum, Anne C., Styreleder

Bord nr 3

 • Wang, Heine, President
 • Landnes, Bente, Børsdirektør
 • Sve, Frank, Nestleder
 • Nyland, Bente, Oljedirektør
 • Bjerke, Rune, Konsernsjef
 • Andresen Jr., Johan H., Styreleder
 • Skjørestad, Endre, Styreleder
 • Gjørv, Alexandra Bech, Partner
 • Qvigstad, Jan F., Visesentralbanksjef
 • Andersen, Dag Terje, Stortingspresident
 • Navarsete, Liv Signe, Kommunal- & regionalminister
 • Remøy, Stig, Skipsreder

Bord nr 4

 • Magnus, Birger, Styreleder
 • Olsen, Anette S., Skipsreder
 • Korsvold, Åge, Konsernsjef
 • Olsen, Øystein, Sentralbanksjef
 • Lund, Kristin S., Administrerende direktør
 • Flåthen, Roar, Leder
 • Solvik-Olsen, Ketil, Stortingsrepresentant
 • Schei, Tore, Høyesterettsjustitiarius
 • Svarva, Olaug, Administrerende direktør
 • Stoltenberg, Jens, Statsminister
 • Wærsted, Gunn, Administrerende direktør
 • Haslestad, Jørgen Ole, Konsernsjef

Bord nr 5

 • Andreassen, Harald Magnus, Sjeføkonom
 • Kamsvåg, Mette, Daglig leder
 • Holmsen, Amund, Direktør
 • Brækken, Gro, Administrerende direktør
 • Aaser, Svein, Styreleder
 • Sanner, Jan Tore, Stortingsrepresentant
 • Kilaas, Liselott
 • Johnsen, Sigbjørn, Finansminister
 • Bakker, Tone L., Administrerende direktør
 • Reitan, Ole Robert, Administrerende direktør
 • Støle, Svein, Administrerende direktør

Bord nr 6

 • Løvenskiold, Carl Otto, Konsernsjef
 • Hansen, Runbjørg B.
 • Stang, Fabian, Ordfører
 • Byfuglien, Helga H., Preses
 • Tybring-Gjedde, Christian, Stortingsrepresentant
 • Strand, Ola H., Administrerende direktør
 • Henriksen, Sturla, Administrerende direktør
 • Idebøen, Kirsten, Administrerende direktør
 • Spillum, Martin Konst., Administrerende direktør
 • Reiten, Eivind, Styreleder
 • Helliesen, Ida, Siviløkonom
 • Berge, Gunnar, Styreleder

Bord nr 7

 • Helle, Lars, Sjefredaktør
 • Lyftingsmo, Anne N., Ekspedisjonssjef
 • Mæland, Martin, Konsernsjef
 • Lund, Kjetil, Statssekretær
 • Lie, Marianne
 • Haugerud, Pål, Ekspedisjonssjef
 • Moen, Espen R., Professor
 • Hildrum, Alf, Sjefredaktør og administrerende direktør
 • Sturød, Marianne, Direktør
 • Haugan, Finn, Administrerende direktør
 • Hansson, Herbjørn, Chairman & CEO

Bord nr 8

 • Bergo, Jarle, Tidl. visesentralbanksjef
 • Seip, Ellen, Departementsråd
 • Reinertsen, Trond R.
 • Hanstad, Per, Administrerende direktør
 • Fliflet, Arne, Sivilombudsmann
 • Fodstad, Dag, Administrerende direktør
 • Sørfonn, Ingebrigt S.
 • Marthinsen, Marianne, Stortingsrepresentant
 • Valvatne, Ingunn, Revisjonsdirektør
 • Haaland, Jan I., Rektor
 • Bjerkan, Gøril
 • Øistensen, Bård, Administrerende direktør

Bord nr 9

 • Eriksen, Tore, Délégation Permanente de Norvége auprés de l'OECD et de l'UNESCO
 • Ulltveit-Moe, Karen Helene, Professor
 • Andersen, Harald J., Direktør
 • Markussen, John Arne, Ansvarlig redaktør
 • Thore, Susanne M., Managing Partner
 • Ruyter, Finn Bjørn, Konsernsjef
 • Moland, Torstein, Tidl. sentralbanksjef
 • Storesletten, Kjetil, Professor
 • Meisingseth, Siv, Direktør
 • Kambe, Arve, Stortingsrepresentant
 • Ryssdal, Rolv Erik, Konsernsjef
 • Bjørnstad, Vidar

Bord nr 10

 • Storvik, Kjell, Tidl. sentralbanksjef
 • Holen, Ida Marie, Vararepresentant Stortinget
 • Gulbrandsen, Bjarne, Direktør
 • Sundtoft, Tine
 • Syversen, Pål, Administrerende direktør
 • Selvig, Erling C., Professor
 • Andersen, Øivind, Generalsekretær
 • Bakker, Age, Chief Operating Officer
 • Heggenes, Heidi, Ekspedisjonssjef
 • Baastad, Helge L., Konsernsjef
 • Nilsen, Reidar, Leder

Bord nr 11

 • Lund, Morten
 • Sjølie, Øystein, Kommunikasjonsrådgiver
 • Danielsson, Anders, Administrerende direktør
 • Mjøberg, Nina, Vararepresentant Stortinget 
 • Thorburn, Karin, Professor
 • Åvitsland, Geir, Konst. ekspedisjonssjef
 • Qvigstad, Lasse, Førstestatsadvokat
 • Svendsen, Ingvild, Direktør
 • Fiskerstrand, Olav Arne, Administrerende direktør
 • Colbjørnsen, Tom, Rektor
 • Lystad, Joakim, Arbeids- og velferdsdirektør

Bord nr 12

 • Fagernæs, Sven Ole, Regjeringsadvokat
 • Teigum Siri, Partner advokat
 • Syrstad, Helge, Direktør
 • Waal, Steffen, Administrerende direktør
 • Lundby, Gro, Fylkesordfører
 • Hansen, Jan Erik, Administrerende direktør
 • Lont, Auke, Konsernsjef
 • Smith, Eivind, Professor
 • Heiberg, Richard, Administrerende direktør
 • Ask, Cecilie, Juridisk direktør
 • Klakegg, Stein, Administrerende direktør
 • Lorentsen, Lorents, Ekspedisjonssjef

Bord nr 13

 • Nygaard, Mads, Konsernsjef
 • Øverland, Randi O.
 • Spildo, Arne, Assisterende regjeringsråd
 • Hannevik, Stein, Styreleder
 • Røse, Bjørn, Toll- og avgiftsdirektør
 • Fougner, Jan Thorstein, Styreleder
 • Venold, Terje R., Konsernsjef
 • Thomsen, Jan, Chief Risk Officer
 • Tenden, Borghild, Stortingsrepresentant
 • Rødseth, Asbjørn, Professor
 • Olsen, Asbjørn S., Administrerende direktør

Bord nr 14

 • Vestli, Erland
 • Gjesteby, Kari, Riksmekler
 • Hegnar, Trygve, Ansvarlig redaktør
 • Longva, Pål, Ekspedisjonssjef
 • Haukaas, Lars, Administrerende direktør
 • Gundersen, Gunnar, Stortingsrepresentant
 • Bjerkholt, Olav, Professor
 • Klaveness, Trond, Styreformann
 • Ebbesen, Jannecke, Direktør
 • Scheel, Hans Henrik, Administrerende direktør
 • Singsaas, Hilde, Statssekretær
 • Thornes, Sverre, Konsernsjef

Bord nr 15

 • Matsen, Egil
 • Haugsgjerd, Hilde, Sjefredaktør
 • Begby, Christian, Administrerende direktør
 • Schjerva, Roger, Statssekretær
 • Søberg, Reier, Departementsråd
 • Moum, Knut, Ekspedisjonssjef
 • Normann, Victor D., Professor
 • Kallevig, Karsten, CIO Real Estate
 • Meyer, Christine B., Konkurransedirektør
 • Pedersen, Kjell, Administrerende direktør
 • Strøm, Steinar, Professor

Bord nr 16

 • Krog, Jørn Aksel, Fylkesmann
 • Thøgersen, Øystein, Professor
 • Bergskaug, Geir Kjetil, Administrerende direktør
 • Malkenes, Runar, Kommunikasjonssjef
 • Lie, Einar, Professor
 • Brubakk, Petter Haas, Direktør
 • Aabø, Stein, Journalist
 • Beyer, Mette Fossum, Direktør
 • Haram, Are, Journalist
 • Reinhardsen, Jon Erik, Konsernsjef

Bord nr 17

 • Fikkan, Jan, Administrerende direktør
 • Noss, Amund, Ekspedisjonssjef
 • Skartveit, Hanne, Politisk redaktør
 • Amundsen, Une, Styreleder
 • Skorge, Per Gunnar, Generalsekretær
 • Steigum, Erling, Professor
 • Bellamy, Anne Merethe, Konst. avdelingsdirektør
 • Svor Anders, Fung. direktør
 • Haugerud, John-Arne, Administrerende direktør
 • Feiring Unni, Komitesekretær
 • Børmer, Øystein, Direktør

Bord nr 18

 • Kleppe, Per
 • Forsstrøm, Svenn Erik, Direktør
 • Isachsen, Arne Jon, Professor
 • Rømo, Anna, Fagdirektør
 • Kvalheim, Tore Eugen, Leder
 • Johnsen, Janne, Fylkesordfører
 • Steffensen, Emil R., Direktør
 • Bjørnestad, Sigurd, Journalist
 • Moene, Kalle, Professor
 • Sjøvold, Hans Sverre, Politimester

Bord nr 19

 • Dyrøy, Yngve, Assisterende direktør
 • Richardsen, Pernille, Assisterende direktør
 • Martinsen, Jan Erik
 • Østbøll, Solveig, Administrasjonsmedarbeider
 • Andreassen, Erik, Assisterende direktør
 • Gjellebækk, Mari Anne, Koordinator

Bord nr 20

 • Mork, Geir, Konsernsjef
 • Furre, Inge, Sjeføkonom
 • Kjos, Bjørn, Administrerende direktør
 • Huitfeldt, Anniken, Arbeidsminister
 • Holden, Steinar, Professor
 • Falch, Ingvald, Styreleder
 • Myklebust, Egil
 • Vikøren, Birger, Direktør
 • Mathiassen, Sofie, Politisk redaktør
 • Opheim, Torfinn, Stortingsrepresentant

Bord nr 21

 • Solhjell, Bård Vegard, Miljøvernminister
 • Ovesen, Gunn, Administrerende direktør
 • Giske, Trond, Nærings- og handelsminister
 • Digranes, Jan, Direktør
 • Bjerkedal, Nina, Ekspedisjonssjef
 • Lier-Hansen, Stein, Administrerende direktør
 • Dørum, Øystein, Sjeføkonom
 • Stordalen, Petter
 • Gulbrandsen, Kristin, Direktør
 • Foss, Per-Kristian, Stortingets andre visepresident
 • Sunde, Olav Nils, Administrerende direktør
 • Sødergaard, Synnøve

Bord nr 22

 • Djuve, Amund, Sjefredaktør
 • Wilhelmsen, Thomas, Konsernsjef
 • Gråberg, Eva, Karin
 • Moe, Ola Borten, Olje- og energiminister
 • Angell-Hansen, Bente, Utenriksråd
 • Ringnes, Christian, Administrerende direktør
 • Paus, William, Administrerende direktør
 • Lindberg, Ylva, Leder
 • Grande, Trond, Deputy Chief Executive Officer
 • Munthe, Gert W., Managing Partner
 • Kristoffersen, Gerd J., Stortingsrepresentant
 • Remlov, Tom, Administrerende direktør

Bord nr 23

 • Bjerkaas, Hans-Tore, Kringkastingssjef
 • Bull, Kirsti S., Preses
 • Ryel, Marius, Direktør
 • Andreassen, Tormod
 • Bjørnland, Hilde C., Professor
 • Høybråten, Dagfinn, Stortingets femte visepresident
 • Smørdal, Morten P., Daglig leder
 • Kristensen, Svein, Skattedirektør
 • Frisak, Nina, Regjeringsråd
 • Storeng, Ola, Redaktør
 • Aasrud, Rigmor, Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister
 • Austreid, Arne, Administrerende direktør

Bord nr 24

 • Torvik, Ragnar, Professor
 • Bergman, Jonas, Leder
 • Kjelsnes, Åshild, Fylkesordfører
 • Evjen, Snorre, Prosjektdirektør
 • Strand, Pål, Administrerende direktør
 • Mestad, Ola, Professor
 • Hægeland, Torbjørn, Forskningsdirektør
 • Næss, Randi, Politisk rådgiver
 • Røsland, Stian B., Byrådsleder
 • Oshaug, Stein B., Administrerende direktør
 • Haug, Anne K., Journalist
 • Boilesen, Lars, Administrerende direktør

Bord nr 25

 • Bårdsen, Gunnar, Professor
 • Løfsgaard, Anne-Lise, Administrerende direktør
 • Stensland, Njål, Rådgiver
 • Hofstad, Tone L.
 • Meland, Helge, Journalist
 • Brunborg, Helge, Forsker
 • Ljones, Olav, Assisterende direktør
 • Havro, Gøril
 • Tollersrud, Tore, Journalist
 • Hedendal, Ulf, Administrerende direktør
 • Rege, Mari, Professor
 • Harstad, Bård, Professor
Publisert 14. februar 2013 17:20