Norges Bank

Bordplassering - årstalemiddagen 2011

Forfall kan forekomme, så vi tar forbehold om endringer i bordplasseringen.

Bord nr 1

 • Ulltveit-Moe, Jens, konsernsjef
 • Rødseth, Asbjørn, professor
 • Mellingsæter, Trond F., administrerende direktør
 • Eriksen, Tore, finansråd
 • Solberg, Erna, stortingsrepresentant
 • Rathke, Tom, administrerende direktør
 • Riis-Johansen, Terje, statsråd
 • Treschow, Mille-Marie
 • Schei, Tore, høyesterettsjustitiarius
 • Vestli, Erland, Norges Banks representantskap

Bord nr 2

 • Syversen, Pål, administrerende direktør
 • Kleppa, Magnhild Meltveit, statsråd
 • Klaveness, Tom Erik, styreformann
 • Johnsen, Sigbjørn, statsråd
 • Rugland, Brit K., daglig leder
 • Haugan, Finn, administrerende direktør
 • Andreassen, Tormod, Norges Banks representantskap
 • Kvalheim, Tore Eugen, leder
 • Berge, Elisabeth, departementsråd
 • Wilhelmsen, Thomas, konsernsjef
 • Nygaard, Mads, forlagsdirektør

Bord nr 3

 • Opheim, Geir Olav, konsernsjef
 • Andersen, Dag Terje, stortingspresident
 • Olsen, Anette S., skipsreder
 • Bjerke, Rune, konsernsjef
 • Strand, Ola H., administrerende direktør
 • Huitfeldt, Anniken, statsråd
 • Erlandsen, Aasmund, administrerende direktør
 • Søberg, Reier, departementsråd
 • Landsnes, Bente A., børsdirektør
 • Sandal, Reidar, Norges Banks representantskap
 • Meyer, Ole-Wilhelm, administrerende direktør

Bord nr 4

 • Løvenskiold, Carl Otto, president HSH
 • Hyttnes, Arne, administrerende direktør
 • Stoltenberg, Jens, statsminister
 • Lund, Kristin Skogen, president NHO
 • Leirstein, Ulf, stortingsrepresentant
 • Navarsete, Liv Signe, statsråd
 • Bernander, Jon G., administrerende direktør
 • Rennemo, Svein, styreleder
 • Strøm-Erichsen, Anne-Grete, statsråd
 • Olsen, Øystein, sentralbanksjef
 • Wærsted, Gunn, administrerende direktør
 • Skjørestad, Endre, styreleder

Bord nr 5

 • Schjøtt-Pedersen, Karl Eirik, statsråd
 • Kilaas, Liselott, administrerende direktør
 • Klakegg, Stein, administrerende direktør
 • Ringnes, Christian, administrerende direktør
 • Idebøen, Kirsten, administrerende direktør
 • Waal, Steffen, administrerende direktør
 • Thoresen, Tom, Norges Banks representantskap
 • Aasland, Tora, forsknings- og høyere utdanningsminister
 • Qvigstad, Jan F., visesentralbanksjef
 • Venold, Terje R., konsernsjef
 • Busch, Tor-Aksel, riksadvokat
 • Enger, Ole, konsernsjef

Bord nr 6

 • Sve, Frank, Norges Banks representantskap
 • Fiskerstrand, Olav Arne, administrerende direktør
 • Slyngstad, Yngve, direktør
 • Brundtland, Knut, administrerende direktør
 • Stordalen, Petter
 • Frisak, Nina, regjeringsråd
 • Flåthen, Roar, LO-leder
 • Korsberg, Øyvind, Stortingets første visepresident
 • Svarva, Olaug, administrerende direktør

Bord nr 7

 • Rytman, Jørund, stortingsrepresentant
 • Fagernæs, Sven Ole, regjeringsadvokat
 • Must, Erik
 • Valvatne, Ingunn, revisjonsdirektør
 • Lund, Morten, Norges Banks representantskap
 • Reitan, Ole Robert, administrerende direktør
 • Remlov, Tom, administrerende direktør
 • Tenden, Borghild, stortingsrepresentant
 • Eiken, Petter, administrerende direktør
 • Aarbakke, Knut, leder
 • Madsen, Vibeke Hammer, administrerende direktør

Bord nr 8

 • Fliflet, Arne, sivilombudsmann
 • Salthella, Monica, Norges Banks representantskap
 • Lundteigen, Per Olaf, stortingsrepresentant
 • Skancke, Martin, ekspedisjonssjef
 • Høegh-Krohn, Joachim, administrerende direktør
 • Meisingseth, Siv, kommunikasjonsdirektør
 • Thyness, Erik, advokat
 • Fjeldstad, Rune, administrerende direktør
 • Kristoffersen, Gerd Janne, stortingsrepresentant
 • Ulvness, Jørgen Pleym, administrerende direktør
 • Tangevald-Jensen, Dag, konserndirektør

Bord nr 9

 • Solsvik, Terje, redaktør
 • Killengren, Ingelin, politidirektør
 • Tybring-Gjedde, Christian, stortingsrepresentant
 • Bjelland, Tore, administrerende direktør
 • Gråberg, Eva Karin, Norges Banks representantskap
 • Kristensen, Svein, skattedirektør
 • Bjørland, Jan, ekspedisjonssjef
 • Thorkildsen, Inga Marte, stortingsrepresentant
 • Vikøren, Birger, direktør
 • Schea, Trond Eirik, ØKOKRIM-sjef

Bord nr 10

 • Ottersen, Ole Petter, rektor
 • Syversen, Hans Olav, stortingsrepresentant
 • Bjærum, Målfrid, ekspedisjonssjef
 • Lystad, Joakim, arbeids- og velferdsdirektør
 • Baltzersen, Morten, ekspedisjonssjef
 • Røsjorde, Hans J, fylkesmann
 • Andreassen, Marianne, direktør
 • Qvigstad, Lasse, førstestatsadvokat
 • Dyrdal, Dag, direktør
 • Tømta, Hanne, teatersjef
 • Forsstrøm, Svenn Erik, direktør

Bord nr 11

 • Bjørneboe, Gunn-Elin Aa., underdirektør
 • Kambe, Arve, stortingsrepresentant
 • Berge, Gunnar, styreleder
 • Nystuen, Gro
 • Moum, Knut, ekspedisjonssjef
 • Kleppe, Per, cand. oecon
 • Johansen, Irene, stortingsrepresentant
 • Johansen, Knut Eggum, konkurransedirektør
 • Lundgaard, Aase, statsautorisert revisor
 • Brubakk, Petter Haas, direktør
 • Grande, Trond, direktør

Bord nr 12

 • Hetland, Tom, sjefredaktør
 • Røse, Bjørn, toll- og avgiftsdirektør
 • Heggenes, Heidi, ekspedisjonssjef
 • Holmsen, Amund, direktør
 • Ask, Cecilie, juridisk direktør
 • Hansen, Terje Olav, administrerende direktør
 • Gjølstad, Torbjørn, ekspedisjonssjef
 • Oppegaard, Svein, direktør
 • Eldegard, Gunvor, stortingsrepresentant
 • Lier-Hansen, Stein, administrerende direktør

Bord nr 13

 • Hegnar, Trygve, ansvarlig redaktør
 • Ovesen, Gunn, administrerende direktør
 • Ryel, Marius, direktør
 • Mork, Geir, konsernsjef
 • Gulbrandsen, Kristin, direktør
 • Selvig, Erling, professor
 • Ohnstad, Terje, Norges Banks representantskap
 • Hildrum, Eva, departementsråd
 • Mork, Knut Anton, sjeføkonom
 • Folkestad, Anders, leder
 • Hjemdal, Line Henriette, Stortingets femte visepresident

Bord nr 14

 • Kjos, Bjørn, administrerende direktør
 • Ebbesen, Jannecke, direktør
 • Juel, Steinar, sjeføkonom
 • Gjesteby, Kari, riksmeklingsmann
 • Chaudry, Akhtar, Stortingets fjerde visepresident
 • Pedersen, Kjell, administrerende direktør
 • Søndergård, Synnøve, Norges Banks representantskap
 • Olufsen, Bernt, ansvarlig redaktør
 • Mæland, Martin, konsernsjef
 • Singsaas, Hilde, statssekretær
 • Haukaas, Lars, administrerende direktør

Bord nr 15

 • Mathisen, Per Broch, administrerende direktør
 • Møkster, Anne Jorun, administrerende direktør
 • Sanner, Jan Tore, stortingsrepresentant
 • Brækken, Gro, administrerende direktør
 • Nicolaisen, Jon, direktør
 • Nybakk, Marit, Stortingets tredje visepresident
 • Bakke, Arve, forbundsleder
 • Marchand, Gisele, administrerende direktør
 • Dørum, Øystein, sjeføkonom

Bord nr 16

 • Breen, Thomas, stortingsrepresentant
 • Røsland, Stian Berger, byrådsleder
 • Rømo, Anna, fagdirektør
 • Holden, Steinar, professor
 • Thomsen, Jan, direktør
 • Gundersen, Gunnar, stortingsrepresentant
 • Pedersen, Eirik
 • Bache, Ilse, direktør
 • Bjerketvedt, Pål, sjefredaktør
 • Martinsen, Jan-Erik, leder

Bord nr 17

 • Skorge, Per, generalsekretær
 • Havro, Gøril B., konsulent
 • Hægeland, Torbjørn, forskningsdirektør
 • Ruud, Lasse, administrerende direktør
 • Feiring, Unni, komitésekretær
 • Eriksen, Per Arne, direktør
 • Isachsen, Arne Jon, professor
 • Almås, Randi, fagdirektør
 • Thøgersen, Øystein, professor
 • Steffensen, Emil R., avdelingsdirektør

Bord nr 18

 • Hanstad, Per, administrerende direktør
 • Strøm, Steinar, professor
 • Liverud, Marit, eiendomsdirektør
 • Løkken, Morten, komitésekretær
 • Akram, Farooq Q., direktør
 • Hylland, Aanund, professor
 • Storeng, Ola, redaktør
 • Sturød, Marianne, fungerende direktør
 • Christiansen, Per, professor
 • Thøgersen, Kai, advokat

Bord nr 19

 • Bunæs, Eirik, avdelingsdirektør
 • Mathiassen, Sofie, politisk redaktør
 • Nymoen Ragnar, professor
 • Ødegaard, Bernt A., professor
 • Østbøll, Solveig H., administrasjonsmedarbeider
 • Berntsen, Henrik, assisterende direktør
 • Torvik, Ragnar, professor
 • Rege, Mari, professor
 • Andersen, Per, administrerende direktør
 • Haram, Are, journalist

Bord nr 20

 • Foss, Per-Kristian, Stortingets andre visepresident
 • Haslestad, Jørgen Ole, konsernsjef
 • Wærness, Eirik, chief analyst
 • Søberg, Morten, statssekretær
 • Vågeng, Sigrun, administrerende direktør
 • Reinhardsen, Jon Erik, konsernsjef
 • Ulstein, Gunvor, Norges Banks representantskap
 • Hallén, Arvid, administrerende direktør
 • Berg, Christian, konsernsjef

Bord nr 21

 • Storvik, Kjell, tidligere sentralbanksjef
 • Bjerkedal, Nina, ekspedisjonssjef
 • Paus, William, administrerende direktør
 • Scheel, Hans Henrik, administrerende direktør
 • Bjurstøm, Hanne, statsråd
 • Aamo, Bjørn Skogstad, finanstilsynsdirektør
 • Harila, Kåre, Norges Banks representantskap
 • Heiberg, Richard, administrerende direktør
 • Bjerkan, Gøril, stipendiat
 • Skouen, Petter, administrerende direktør
 • Keiserud, Erik, styreleder

Bord nr 22

 • Bergskaug, Geir, administrerende direktør
 • Lie, Marianne, Norges Banks representantskap
 • Schjerva, Roger, statssekretær
 • Leiro, Sverre, konsernsjef
 • Baksaas, Jon Fredrik, konsernsjef
 • Remøy, Stig, skipsreder
 • Moland, Torstein, tidligere sentralbanksjef
 • Helliesen, Ida, siviløkonom
 • Øistensen, Bård, administrerende direktør
 • Sunde, Olav Nils, administrerende direktør

Bord nr 23

 • Hansen, Runbjørg Bremset, Norges Banks representantskap
 • Lund, Kjetil, statssekretær
 • Fanebust, Svein, administrerende direktør
 • Larsen, Stein Ole, konsernsjef
 • Berg-Hansen, Lisbeth, statsråd
 • Matsen, Egil, professor
 • Tostrup, Trond, administrerende direktør
 • Bergo, Jarle, tidligere visesentralbanksjef
 • Lont, Auke, konsernsjef

Bord nr 24

 • Haug, Anne Kari, journalist
 • Espedal, Harald, administrerende direktør
 • Moene, Kalle, professor
 • Bjørnland, Hilde C., professor
 • Nilsen, Reidar, leder
 • Falch, Ingvald, advokat
 • Reinertsen, Trond R.
 • Ulltveit-Moe, Karen Helene, professor
 • Steigum, Erling, professor
 • Gulbrandsen, Bjarne, direktør

Bord nr 25

 • Smith, Eivind, professor
 • Husabø, Eilert, konsulent
 • Stigset, Marianne
 • Bårdsen, Gunnar, professor
 • Munthe, Preben, professor
 • Bjørnestad, Sigurd, journalist
 • Nyborg, Karine, professor
 • Ljones, Olav, assisterende direktør
 • Moen, Espen, professor
 • Alstadheim, Ragna, spesialrådgiver
 • Norman, Victor D., professor

 

Publisert 17. februar 2011 17:20