Norges Bank

Valutatransaksjoner

Norges Banks daglige valutatransaksjoner på vegne av staten.

Den norske stat har inntekter fra petroleumsvirksomheten i både kroner og valuta. En del av disse inntektene brukes hvert år til å dekke et planlagt underskudd på statsbudsjettet. Norges Bank gjennomfører de nødvendige valutatransaksjonene knyttet til bruken av petroleumsinntektene. 

Om Norges Banks valutatransaksjoner på vegne av staten

Daglige valutatransaksjoner - Tall i millioner kroner*
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
2024 350 350 350 350 550 550
2023 1500 1900 1700 1500 1400 1300 1000 1000 1100 1200 1400 1400
2022 −250 0 0 2000 2000 1500 1500 1500 3500 4300 3700 1900
2021 −800 −1700 −1700 −1800 −1800 −1700 −1700 −1700 −1700 −1700 −700 * 0
2020 −500 −500 −500 * −2000 −2100 −2300 −2500 −2000 −2000 −1600 −1600 * −500
2019 −350 −450 −600 −600 −600 −600 −600 −500 −700 −700 −700 −700
2018 −900 −900 −800 −800 −800 −750 −600 −600 −450 −450 −350 −350
2017 −1000 −1000 −850 −850 −850 −850 −850 −850 −650 −650 −650 −900
2016 −500 −900 −900 −900 −900 −900 −900 −900 −900 −900 −900 −900
2015 −500 −700 −700 −700 −700 −700 −700 −700 −700 −700 −700 −600
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 −250 −250 −300
2013 300 300 300 300 300 200 200 200 100 100 0 0
2012 350 350 350 350 350 350 350 350 500 500 0 0
2011 0 0 0 0 300 400 400 400 500 550 1600 0
2010 0 0 0 0 0 0 0 135 470 600 800 0
2009 0 150 0 0 0 200 300 500 0 0 0 0
2008 420 600 460 450 500 800 960 970 1540 1400 * 300 0
2007 570 490 550 670 540 400 670 470 730 880 1250 0
2006 270 190 280 310 570 570 500 410 850 890 910 0
2005 0 0 0 320 470 360 360 510 580 740 1000 0
2004 0 0 0 0 0 0 300 150 630 430 640 0
2003 150 150 170 170 130 * 0 0 0 0 0 0 0
2002 180 180 225 225 300 300 250 250 250 200 200 185
2001 370 400 400 430 440 460 550 550 640 640 640 220
2000 130 150 190 190 160 190 190 190 200 290 350 370

*Forklaring til tabellen

Negativt fortegn viser kjøp av kroner. Positivt fortegn viser salg av kroner.

Publisert 23. mars 2023 16:00