Norges Bank

I-44, Importveid kursindeks

Beregning av I-44

Valutakursindeksen I-44 er en nominell effektiv valutakursindeks beregnet på grunnlag av kursene på NOK mot valutaene for Norges viktigste handelspartnere. Indeksen er satt lik 100 i 1995. Stigende indeksverdi betyr svakere kronekurs.

I-44 beregnes som et veiet geometrisk gjennomsnitt av kursene til 44 land. Vektene skiftes årlig og beregnes på grunnlag av SSBs statistikk for Norges import fra de 44 største landene målt i importverdi til Norge. Landsammensetningen er ikke fast. 

Vekter (xlsx)

Vektene som er beregnet på grunnlag av importen for et år tas i bruk fra og med annen virkedag i september i det påfølgende året.

Indeksen er beregnet etter samme prinsipp som konkurransekursindeksen.

Beregning av I-44 (pdf, 245 kB)

Sist endret 4. september 2023 08:50