Norges Bank

KKI / TWI Konkurransekursindeksen

Nominell effektiv kronekurs beregnet på grunnlag av kursene på NOK mot valutaene for Norges 25 viktigste handelspartnere (geometrisk gjennomsnitt veid med OECDs løpende konkurransevekter beregnet som en kjedet indeks).

Konkurransekursindeksen kalles også "Industriens effektive valutakurs".

Konkurransevekter (xlsx)

Indeksen er satt lik 100 i 1990. Stigende indeksverdi betyr depresierende kronekurs.

Beregning av konkurransekursindeksen (pdf)

Eksempel på beregningsmetoden (xls)

 

Se kurs for TWI

Sist endret 14. august 2023 11:30