Norges Bank

Veiledning til Norges Banks datatorg

Norges Banks Datatorg tilbyr dataserievia API, innenfor følgende kategorier: 

  • Renter, inkl. styringsrente 
  • Valutakurser 
  • Statsgjeld 
  • Bankenes likviditet 
  • Regionalt nettverk (undersøkelse om bedrifters utvikling)

Tips til bruk av Norges Banks datatorg 

Ved hjelp av verktøy for å lage spørringer kan du få dataseriene formatert slik du ønsker.  Velg «API» etter at du har valgt informasjonstype, for å finjustere dine valg av format, omfang og ønsket tidsperiode. 

Excel og CSV-format 

Det er også mulig å få ut tidsseriene fra API på Excel- og CSV-format. Dersom du erstatter excel-both (som er standardvalg) url med excel-tsvil du få data ut på tidsserieformat (ts), dvs. en tidsserie per rad. Med excel-both fås en observasjon i serien per rad i Excel-arket. 

Eksempel for valutakurser: 

https://data.norges-bank.no/api/data/EXR/B.USD.NOK.SP?format=excel-both&startPeriod=2023-05-15&endPeriod=2024-05-15&locale=no erstattes med 

https://data.norges-bank.no/api/data/EXR/B.USD.NOK.SP?format=excel-ts&startPeriod=2023-05-15&endPeriod=2024-05-15&locale=no 

Tilsvarende kan formatet csv erstattes med csv-ts for å oppnå tilsvarende effekt for csv-filer. 

Se de ulike eksportformatene for mer informasjon. 

Nyttige lenker 

Publisert 13. juni 2024 15:40

Mer informasjon

Publisert 13. juni 2024 15:40