Norges Bank

200-kroneseddel - motivene

Format: 144 x 70 mm

Oppgradert med holografisk metallisk stripe fra 16. april 2002. Sedler med årstall f.o.m. 2009 (trykt i utlandet) har en bokstav foran serienummeret.

Forside

 

Hovedmotivet på forsiden er et portrett av Kristian Birkeland. I bunntrykket er det plassert et nordlys som er sett nedenfra og som stiger opp mot Polarstjernen, som det sentrale punktet.

Ellers kan vi finne igjen kjente stjernebilder slik som Lille Bjørn og Karlsvognen med flere.

I vannmerket er avbildet Birkelands "Terrella", hvor han laget kunstig nordlys og dermed demonstrerte at nordlyset skyldtes elektroner som ble sendt ut fra solen, passerte gjennom verdensrommet og ble avbøyet i sine baner av jordens magnetfelt og styrt inn mot nattsiden av jorden hvor de frembrakte nordlys.

Snøkrystallen symboliserer den kalde årstiden hvor nordlyset er mest synlig. Her ligger også flere sikkerhetselementer samlet.

Utført av grafiker Sverre Morken.

Bakside

 

Seddelens bakside tar utgangspunkt i dagnordlyset og dets aktivitetsområde. Mens nattnordlyset på vår side av jorden ligger langs kysten av Troms og Finnmark, opptrer dagnordlyset over Svalbard.

Oppdagelsen av nordlysovalen og dagnordlyset er blant de mest oppsiktsvekkende resultater av den moderne romforskningen.

Illustrasjoner i høyre nedkant av seddelen viser hvordan Birkeland tenkte seg de elektriske strømmene i forbindelse med nordlys var orientert. I selve nordlyshøyden er strømmene parallelle med jordoverflaten (Earth) mens de høyere oppe følger jordens magnetfelt. Disse strømmene kalles i dag Birkeland-strømmene

Utført av grafiker Arild Yttri.

Publisert 4. mai 2017 21:00