Norges Bank

100-kroneseddel - motivene

Format: 136 x 65 mm. Satt i sirkulasjon 15. september 1997, men produsert med årstall f.o.m. 1995. Oppgradert med holografisk metallisk stripe fra 25. mars 2003. Sedler med årstall f.o.m. 2010 (trykt i utlandet) har en bokstav foran serienummeret.

Forside

100 kroner forside

 

Hovedmotivet på forsiden er et portrett av operasangeren Kirsten Flagstad. Selve salen i Den Norske Opera danner utgangspunkt for forsidens bunntrykk. Den er her sett fra scenen mot balkongen og takets store sirkelform.

I rosetten hvor det i sentrum er en sekskantet form er flere sikkerhetselementer samlet.

I vannmerkefeltet er det avbildet et av Kirsten Flagstads broderier, som befinner seg på Kirsten Flagstads minnesamling Strandstuen på Hamar.

Utført av grafiker Sverre Morken.

Bakside

100 kroner bakside

 

Arkitektene Morgenstierne og Eide ble i 1929 engasjert til å tegne Folketeaterbygget i Oslo. Bygget stod ferdig i 1935 og fungerte som kino og teaterbygg til Operaen overtok i 1959.

Det er storsalens grunnriss som danner utgangspunkt for dekorasjonene på baksiden.

Vignetten i vannmerkefeltet er et smykke fra en Wagneroppsetning.

Utført av grafiker Arild Yttri.

Publisert 4. mai 2017 21:00
Publisert 4. mai 2017 21:00