Norges Bank

100-kroneseddel - motivene

Format: 136 x 65 mm. Satt i sirkulasjon 15. september 1997, men produsert med årstall f.o.m. 1995. Oppgradert med holografisk metallisk stripe fra 25. mars 2003. Sedler med årstall f.o.m. 2010 (trykt i utlandet) har en bokstav foran serienummeret.

Forside

 

Hovedmotivet på forsiden er et portrett av operasangeren Kirsten Flagstad. Selve salen i Den Norske Opera danner utgangspunkt for forsidens bunntrykk. Den er her sett fra scenen mot balkongen og takets store sirkelform.

I rosetten hvor det i sentrum er en sekskantet form er flere sikkerhetselementer samlet.

I vannmerkefeltet er det avbildet et av Kirsten Flagstads broderier, som befinner seg på Kirsten Flagstads minnesamling Strandstuen på Hamar.

Utført av grafiker Sverre Morken.

Bakside

 

Arkitektene Morgenstierne og Eide ble i 1929 engasjert til å tegne Folketeaterbygget i Oslo. Bygget stod ferdig i 1935 og fungerte som kino og teaterbygg til Operaen overtok i 1959.

Det er storsalens grunnriss som danner utgangspunkt for dekorasjonene på baksiden.

Vignetten i vannmerkefeltet er et smykke fra en Wagneroppsetning.

Utført av grafiker Arild Yttri.

Publisert 4. mai 2017 21:00
Publisert 4. mai 2017 21:00