Norges Bank

Fargede sedler

Banker og verditransportører har i flere år benyttet fargeampuller som et av flere tiltak for å sikre sine verditransporter og minibanker. Fargeampullene legges i minibankkassetter og kofferter, og vil ved ran eller innbrudd bli utløst og farge sedlene.

Hensikten er at sedlene som har vært stjålet, skal bli merket og at gjerningspersonene skal få problemer med å bruke sedlene.

Det anvendes fargeampuller med farger som f. eks. rødt, sort, blått og grønt. Innfargingene er meget varierende, fra farge på hele seddelen til kun litt farge ytterst på kanten eller i et hjørne. Fargen kan også være forsøkt vasket av, og da vil seddelen være litt bleket. Også sedler med avklippede kanter eller fargefelt kan stamme fra et kriminelt forhold.

Hva gjør du med en farget seddel?

Alle bør nekte å ta i mot fargede sedler eller sedler som har avklippede kanter. Fargede sedler skal leveres til din bankforbindelse. Banken vil be om informasjon om hvordan du har fått sedlene. Banken sender de fargede sedlene inn til Norges Bank. Hvis den som har levert inn de fargede sedlene er den rette eier, blir sedlene vekslet.

En seddel kan også ha blitt påført farge på andre måter, for eksempel med en tusjpenn eller blitt farget i vask. Den bør likevel byttes hos din bankforbindelse.

Følgeskjemaer

Skrives ut og sendes til Norges Bank.

Ved bankenes innlevering av sedler som kan stamme fra straffbare handlinger

Ved bankenes innleveringer av sedler - uhellssaker

Sist endret 17. desember 2014 11:01
Sist endret 17. desember 2014 11:01