Norges Bank

Sjekk at seddelen er ekte

Se, vend, kjenn

Vannmerke

Vannmerket i papiret blir synlig når du holder seddelen opp mot lyset. Vannmerket viser hodet på en lundefugl og valørtallet 200. Lundefuglmotivet benyttes på samtlige valører.

Sikkerhetstråd

Når du holder seddelen opp mot lyset, ser du sikkerhetstråden som en gjennomgående, mørk strek som er integrert i papiret. Teksten «NB» og valørtallet 200 er lagt inn i tråden med liten skrift.

Publisert 30. mai 2017 10:00
Publisert 30. mai 2017 10:00