Norges Bank

Motivene på 1000-kroneseddelen

Format: 154 x 70 mm

Forside

Hovedmotivet på 1000-kroneseddelen er en bølge på åpent hav. Bølgen forteller oss om havet som en motkraft vi bryner oss på, og om en drivkraft som bringer oss framover.

I mer enn tusen år har havet vært grunnlag for vår rikdom, for vår kontakt med resten av verden og for vår framtidsoptimisme. Nye næringer og ny teknologi har gitt kysten og virksomheten på havet stadig nytt innhold.

Samtidig gir klimaendringer og tap av biologisk mangfold utfordringer som må løses. Videre satsing på maritim og marin forskning i årene som kommer, vil være et viktig bidrag for å sikre en fortsatt bærekraftig utvikling. Med ny kunnskap og nye løsninger vil havet også i framtiden være en kraft som bringer oss videre.

Øverst til høyre på seddelen kan du se en lundefugl. Hodet av lundefuglen samt valørtallet er dessuten brukt som vannmerke på samtlige seddelvalører.

 

Bakside

I mønsteret på 1000-kroneseddelen kan du skimte åpent hav i horisonten. Vinden blåser liten storm, og de rektangulære formene er lengre enn på 500-kroneseddelen. Bølgene tårner seg i det organiske mønsteret. Du kan også se to framstillinger av et vannmolekyl i flytende og fast form.

Norge er et lite land, men en stor kyst- og havnasjon. Vår geografi og våre rike naturressurser kombinert med initiativ, kunnskaper og hardt arbeid, har gjort oss velstående.

Vi har alltid vært – og vil i framtiden alltid være – nært knyttet til havet. For transport og kontakt, for mat og næringsstoffer, for energiproduksjon, rekreasjon og som kilde til innovasjon. Havet gir oss utfordringer, gode opplevelser og en horisont å rette blikket mot – mot det uendelige, og mot det ukjente.

Sist endret 23. oktober 2019 13:00
Sist endret 23. oktober 2019 13:00